ESF-projektet FAMN på Hagaberg

Genom vår folkbildningstradition tar vi ytterligare steg i den demokratiska utvecklingen, nu med särskilt fokus på gruppen unga nyanlända. Hagaberg är en av sex utvalda folkhögskolor i det nationella projektet FAMN, som Folkbildningsrådet står bakom.

FAMN (Folkhögskola som Arena för Metodutveckling med Nyanlända) kommer pågå i tre år och startade under 2019. Syftet är att utarbeta, kvalitetssäkra och sprida metoder och modeller för att unga nyanlända mellan 18 och 24 år ska kunna fullfölja behörighetsgivande studier på folkhögskola.

FAMN genomförs med stöd av ESF-rådet under 2019–2021 med Folkbildningsrådet som projektägare.

Läs mer om FAMN på Hagaberg