Personal

Skolledning | Kursansvariga | Lärare | Servicepersonal

Skolledning

Gunilla Nygren Larsson

Gunilla Nygren Larsson

Rektor

gunilla.larsson
@hagaberg.org

Sökes via växel: 08-550 910 00

Sofia Holm

Sofia Holm

Biträdande rektor/Avdelningsledare Socialpedagogiska verksamheter

sofia.holm
@hagaberg.org

08-550 910 05

Gordon McCulloch

Gordon McCulloch

Avdelningsledare Yrkesutbildningar/Administration

Dataskyddsombud

gordon.mcculloch
@hagaberg.org

08-550 910 62

Madlene Roth

Madlene Roth

Avdelningsledare Allmän kurs

madlene.roth
@hagaberg.org

08-550 910 63

Kerstin Johansson

Kerstin Johansson

Servicechef

kerstin.johansson
@hagaberg.org

08-550 910 97

Kerstin Engström

Kerstin Engström

Ekonom

kerstin.engstrom
@hagaberg.org

08-550 910 94

Kursansvariga

Anna Gustafsson

Anna Gustafsson

Kursansvarig Startblocket (SMF)

anna.gustafsson
@hagaberg.org

08-550 910 11

Anna Thorén

Anna Thorén

Kursansvarig SFI

anna.thoren
@hagaberg.org

08-550 910 30

Emil Olsson

Emil Olsson

Kursansvarig Livskunskapskurserna

emil.olsson
@hagaberg.org

08-550 910 29

Kristina Mattsson

Kristina Mattsson

Kursansvarig Origo

kristina.mattsson
@hagaberg.org

08-550 910 70

Pierre Rubensson

Pierre Rubensson

Kursansvarig Fritidsledarutbildningen

pierre.rubensson
@hagaberg.org

08-550 910 38

Susanne Åström

Susanne Åström

Kursansvarig Kyrkans grundkurs

susanne.astrom
@hagaberg.org

073-411 77 37

Lärare

Anders Sjöberg

Anders Sjöberg

Kyrkans grundkurs

grogrund
@me.com

Andreas Ruschkowski

Andreas Ruschkowski

Fritidsledarutbildningen

andreas.ruschkowski
@hagaberg.org

08-550 910 36

Birgitta Modéus

Birgitta Modéus

birgitta.modeus
@hagaberg.org

Björn Wängberg

Björn Wängberg

Allmän kurs

bjorn.wangberg
@hagaberg.org

Catharina Svensson

Catharina Svensson

Allmän kurs

catharina.svensson
@hagaberg.org

08-550 910 64

Daniella Durmaz

Daniella Durmaz

Fritidsledarutbildningen

daniella.durmaz
@hagaberg.org

08-550 910 37

Ellen Brink

Ellen Brink

Allmän kurs

Ordförande (delad roll) och sekreterare Förbundet folkhögskollärarna lokala avd, biträdande skyddsombud

ellen.brink
@hagaberg.org

08-550 910 21

Eva Berglind

Eva Berglind

SFI

eva.berglind
@hagaberg.org

Gunilla Bäcks

Gunilla Bäcks

Bibelskola

gunilla.backs
@johannelund.nu

Hanna Allert-Karlsson

Hanna Allert-Karlsson

Trädgårdsmästare och SMF

hanna.allert-karlsson
@hagaberg.org

08-550 910 51

Johan Andersson

Johan Andersson

Allmän kurs

Ordförande (delad roll) Förbundet folkhögskollärarna lokala avd. och skyddsombud

johan.andersson
@hagaberg.org

Johannes Kvissberg

Johannes Kvissberg

Skapande kommunikation

johannes.kvissberg
@hagaberg.org

08-550 910 66

Karin Bäck

Karin Bäck

Allmän kurs

karin.back
@hagaberg.org

Kerstin Möller

Kerstin Möller

Allmän kurs

kerstin.moller
@hagaberg.org

079-337 40 51

Marija Fischer Odén

Marija Fischer Odén

Allmän kurs

marija.fischer-oden
@hagaberg.org

Monica Söderberg

Monica Söderberg

SFI

monica.soderberg
@hagaberg.org

Rosie Jacobsson

Rosie Jacobsson

Fritidsledarutbildningen

rosie.jacobsson
@hagaberg.org

08-550 910 39

Shide Jafari

Shide Jafari

Fritidsledarutbildningen

shide.jafari
@hagaberg.org

Susanne Jägerskog

Susanne Jägerskog

Allmän kurs

susanne.jagerskog
@hagaberg.org

08-550 910 96

Ulrika Ernestam Östberg

Ulrika Ernestam Östberg

Allmän kurs och Livskunskapskurserna

ulrika.ernestam.ostberg
@hagaberg.org

08-550 910 95

Åsa Farmery

Åsa Farmery

Allmän kurs

asa.farmery
@hagaberg.org

Servicepersonal

Anna Svanberg

Anna Svanberg

Receptionist

anna.svanberg
@hagaberg.org

08-550 910 00

Daniel Gottlind

Daniel Gottlind

Kursstödjare

daniel.gottlind
@hagaberg.org

08-550 910 78

Eva Randén

Eva Randén

Handledare Origo

eva.randen
@hagaberg.org

08-550 910 72

Ida Tellestedt

Ida Tellestedt

Studie- och yrkesvägledare

ida.tellestedt
@hagaberg.org

08-550 910 61

Johan Sandström

Johan Sandström

Handledare Origo

johan.sandstrom
@hagaberg.org

08-550 910 71

Karolina Magnusson

Karolina Magnusson

Skol- och ekonomiadministratör

Skyddsombud

karolina.magnusson
@hagaberg.org

08-550 910 03

Kenneth Johansson

Kenneth Johansson

Vaktmästare

kenneth.johansson
@hagaberg.org

08-550 910 49

Kinga Starega

Kinga Starega

Kock

kinga.starega
@hagaberg.org

Magdalena Engel Fischer

Magdalena Engel Fischer

Kurator

Deltagarstödsteamet

magdalena.engelfischer
@hagaberg.org

08-550 910 99

Marcus Nyberg

Marcus Nyberg

IT-ansvarig

Dataskyddsombud

marcus.nyberg
@hagaberg.org

08-550 910 04

Maria Pilsäter

Maria Pilsäter

Kursstödjare

maria.pilsater
@hagaberg.org

08-550 910 52

Maryam Bshwana

Maryam Bshwana

Språkstödjare

maryam.bshwana
@hagaberg.org

Michlin Hayas

Michlin Hayas

Handledare Origo

michlin.hayas
@hagaberg.org

Mona Hägglund

Mona Hägglund

Arbetsledare lokalvård

mona.hagglund
@hagaberg.org

08-550 910 81

Pamela Mäki-Valtari

Pamela Mäki-Valtari

Köksbiträde/Kockassistent

pamela.maki-valtari
@hagaberg.org

Patrik Nilsson

Patrik Nilsson

Vaktmästare

Brandskyddsombud

patrik.nilsson
@hagaberg.org

08-550 910 48

Sirpa Vuorela

Sirpa Vuorela

Kökschef

sirpa.vuorela
@hagaberg.org

08-550 910 42

Suzi Gessl

Suzi Gessl

Konferensbokning

suzi.gessl
@hagaberg.org

08-550 910 06

Ulrika Mickelsson

Ulrika Mickelsson

Lokalvårdare

ulrika.mickelsson
@hagaberg.org

Ulrika Pettersson

Ulrika Pettersson

Konferensbokning

ulrika.pettersson
@hagaberg.org

08-550 910 06

Winter Andersson

Winter Andersson

Kursstödjare

winter.andersson
@hagaberg.org

08-550 910 84