Hagabergshallen

Hagabergshallen är vår största lokal med plats för upp till 200 personer. Lokalen har en fönsterfasad mot gräsyta, vilket ger en härlig rymd och känsla.

I den främre delen finns en scen och en flygel. Hagabergshallen går att hyra i sin helhet eller delad i hälften, då den enkelt kan delas av med en blockvägg.

Hagabergshallen går också att ljud- och ljussätta mer professionellt för konserter, föredrag och liknande.

Olika möbleringar ger olika antal sittande. Här är några exempel.

  • Öar/fiskben/skolrader: 80 personer (halv sal), 120 personer (hel sal)
  • Biosittning (endast stolar): 150 personer (halv sal), 200 personer (hel sal)