Resultatet från adventsbasaren 2018 – Dövskolor i Eritrea

AdventsljusHagabergs årliga adventsbasar gick av stapeln fredagen den 30 november och resulterade i ett mycket lyckat evenemang! Personal och kursdeltagarna var engagerade i olika delar av basaren som innefattade bl. a. massage, matservering, lotterier, försäljning av olika slag och loppmarknad. Vi välkomnade många besökare som genom sina köp bidrog till att Hagaberg kan skänka intäkterna till projektet Dövskolor i Eritrea.

I år blev den sammanlagda summan 61 232 kr

Ett varmt tack till samtliga som besökte oss och bidrog till en lyckad adventsbasar 2018!

Barn som ler och gestikulerar