Skaparkurs (Lks)

Konstverk: löv i extrem förstoring

På Lks används skapandet som redskap för återhämtning. Vår gemensamma nämnare är det friska, det som fungerar – det som ger lust att skapa och vara kreativ. Kursen ger möjlighet att öka begriplighet och hanterbarhet kring sin livssituation och blir ett meningsfullt sammanhang att vara med i.

I skaparprocessen utforskar vi olika sätt att lära sig nya saker och skaffar de kunskaper som behövs för det. Vi startar varje termin med att tillverka egna tankeböcker för dokumentation och reflektion. Det mesta av skapandet sker på individnivå, samtidigt som gruppen är betydelsefull. Vi lägger stor vikt vid att skapa ett klimat där alla kan komma till sin rätt och få möjlighet att utvecklas, växa och trivas.

Kursinnehåll

Vi arbetar med teckning, måleri och keramik. Varje termin har vi ett gemensamt tema som blir vår röda tråd. I början av terminen ges kurser i keramik, teckning och måleri. Under andra halvan av terminen är det eget projektarbete kring vårt tema. Med lärarna som handledare arbetar då kursdeltagarna med egna idéer och önskemål – material och tekniker väljs utifrån vad man vill undersöka och lära sig. Bildanalys förekommer i form av studiebesök och samlingar då vi tittar på konstverk och samtalar utifrån dessa.

Förutom de vanliga Skaparkursdagarna har man möjlighet att delta i gemensamma temadagar, kulturarrangemang och skolfester.

Materialkostnad

Kursen har en materialkostnad på 1 100 kr (varav 250 kr betalas som bekräftelse vid besked om antagning).

Mer information

Vill du veta mer? Kontakta kursansvarig:
Emil Olsson
079-335 88 7608-550 910 29
emil.olsson@hagaberg.org