Livskunskap (Lk)

Grupp människor i skog som tittar ut över sjö

På Lk används själva skolsituationen som redskap för återhämtning. Under lektionerna ges naturliga tillfällen att öva till exempel koncentration och kognitiv förmåga. Grupparbeten och diskussioner befrämjar socialt samspel. Enskilda arbetsuppgifter stimulerar egen kreativitet och förmåga. Genom skolgången får vardagen fast struktur och meningsfullt innehåll, något som kan vara viktigt om man varit sjukskriven länge.

Kursinnehåll

Livskunskap (Lk) utgör en del av folkhögskolan. I kursen ingår därför gemensamma aktiviteter med övriga skolan som till exempel. temadagar, kulturarrangemang och skolfester. Lk har ingen kursavgift.

Ämnen som ges varje termin

  • Skapande – i keramiksalen och bildsalen, enskilt och i grupp.
  • Svenska – litteratur, eget skrivande och muntliga övningar.
  • Musik – sång, musiklyssnande och rytmik.
  • Friskvård – rörelse och lågintensiv motion, t ex stavgång, boule – samtal om hälsa.
  • Omvärldsorientering – t ex samhälle, historia, natur, geografi och kulturmöten.
  • Projekt – fördjupade studier i något ämne kan ingå.

Dessutom

  • Studiebesök – vi går på museum, teater med mera.
  • Klassforum – samvaro, information och reflektion.
  • Skolkör – för den som vill.

Mer information

Vill du veta mer? Kontakta kursansvarig:
Emil Olsson
079-335 88 7608-550 910 29
emil.olsson@hagaberg.org