Livskunskap

Näckrosor på vatten

Kan studier på folkhögskola fungera som återhämtning från utbrändhet, depression och annan psykisk ohälsa? Ja, på Hagabergs folkhögskola finns möjlighet till nystart i en positiv skolmiljö.

Livskunskapskurserna vänder sig i första hand till personer i yrkesverksam ålder. Undervisningen sker på deltid och i liten klass utan prestationskrav i form av prov och betyg. Möjlighet finns att gå flera terminer. Kursdeltagarna har olika utbildningsbakgrund men ett gemensamt mål – att använda studierna som en väg till återhämtning från psykisk ohälsa.

Kurserna innebär en unik chans att få pröva på folkhögskola tillsammans med människor med liknande livserfarenhet. Efter avslutad kurs fortsätter många att studera vidare eller går ut i arbetslivet. Möjlighet finns att gå vidare till skolans allmänna kurser där behörighet för högskolestudier kan erhållas.

Målsättning

Livskunskapskursernas målsättning är att ge möjlighet till:

  • Återhämtning i en kreativ miljö.
  • Ökad social kompetens.
  • Lust att söka kunskap.
  • Uttryck för kreativitet.
  • Stärkt självförtroende och självkänsla.
  • Stärkt motivation att gå vidare.

Infodag 17 oktober

Klicka på bilden för att hämta affischen (PDF, 2 MB, ladda ned Adobe Reader)

Lk infodag affisch hösten 2018

Terminskurser

Utbildningen har två terminskurser.

Livskunskap (Lk)

Tre dagar per vecka. Grupparbeten och diskussioner som främjar socialt samspel. Enskilda arbetsuppgifter som stimulerar egen kreativitet och förmåga.

Läs mer om Livskunskap (Lk).

Skaparkurs (Lks)

Tre dagar per vecka.  Här används skapandet som redskap för återhämtning. Vår gemensamma nämnare är det friska – det som ger lust att skapa och vara kreativ.

Läs mer om Skaparkurs (Lks).

Kursens upplägg

Kursstart: 21 januari 2019
Kursavslutning: 29 maj 2019
Kurslängd: 18 veckor.
Antal deltagare: Cirka 12-15 per grupp, där en del går sin första termin och andra fortsätter från föregående termin. Sammanlagt har Lk-kurserna cirka 30 deltagare. Ej internatkurs.
Plats: Hagabergs folkhögskola, Erik Dahlbergs väg 60. Bussarna 753 och 761 från Östertälje station samt buss 783 från Nynäshamn stannar vid skolan.

Ansökan

Ansökan görs på särskild blankett: Ansökningsblankett för Livskunskap (PDF, 422 kB, ladda ned Adobe Reader)
Du kan även beställa blanketten från skolans expedition tel: 08-550 910 00.

Sista ansökningsdag är 15 november. Ansökan efter detta datum beaktas i mån av plats. Antagning baseras på personlig intervju och referentkontakt.

Ekonomi

Kursen är CSN-berättigad. Undervisningen är kostnadsfri. En materialkostnad på 1 100 kr tillkommer på Skaparkursen. Skollunch ingår i skoldagen och kostar 55 kr per dag.

Kursblad

Klicka på bilden för att hämta kursbladet för vårterminen 2019 (PDF, 374 kB, ladda ned Adobe Reader)

Kursblad Livskunskapskurserna vårterminen 2019

Mer information

Vill du veta mer? Kontakta kursansvarig:
Emil Olsson
08-550 910 29
emil.olsson@hagaberg.org