Kyrkans grundkurs

Kapellet in- och utvändigt

Kyrkans grundkurs är en distansutbildning på deltid. Kursen riktar sig till dig som är intresserad av att reflektera kring och samtala över tro och liv utifrån ett kristet perspektiv. Men du som vill pröva din kallelse och fundera över din framtid inom kyrkan är också välkommen.

Kursen syftar till att ge förberedelse för arbete inom kyrkan, fortbildning för den som redan arbetar inom kyrkan, samt hjälp till reflektion och bearbetning till den som önskar bearbeta frågor om tro, andlighet och liv.

Under nio tredagarsträffar på Hagabergs folkhögskola i Södertälje ger kursen möjlighet att få tid för gemenskap och intressanta samtal. I en grupp på 20-25 personer får du där fördjupade kunskaper om tro, Bibeln och kyrkan.

Kursen motsvarar halvtidsstudier. Mellan träffarna får du uppgifter och kommunicerar via G Suite for Education. Svenska Kyrkans grundkurs är en folkhögskolekurs och del av Hagaberg. Den sker i samarbete med Strängnäs stift.

Vem kan söka kursen?

Sinnenas trädgårdUtbildningen är tänkt till dig som vill ha:

 • Tillfälle att reflektera över din egen tro och ditt eget liv.
 • Tid och möjlighet att reflektera över din framtid inom kyrkan.
 • Möjlighet att fördjupa dina kunskaper inom bibelkunskap, troslära, kyrkokunskap, själavård och gudstjänstliv.
 • Kunskap om de utbildningsvägar som finns för olika yrken inom kyrkan.
 • Tillfälle till gemenskap, intressanta samtal och möten mellan människor.

Kursstart

Nästa kursstart är den 24 januari 2019 och pågår till 12 december. Vi träffas vid de nio närträffarna på Hagabergs folkhögskola, ungefär en gång per månad. Resten av tiden sker studierna genom tät kommunikation via G Suite for Education.

När är träffarna?

Nio gånger får vi chansen att mötas och samtala under kursen. Träffarna pågår i allmänhet under torsdag kl 10:00–20:00, fredag kl 08:30–20:00, samt lördag kl 08:30–15:00. Tiderna för närträffarna 2019 följer här:

 • 24–26 januari
 • 14–16 februari
 • 14–16 mars
 • 11–13 april
 • 16–18 maj
 • 22–24 augusti
 • 19–21 september
 • 17–19 oktober
 • 5–7 december

Studietakten är 50%. Det är viktigt att du har möjlighet att avsätta motsvarande tid under studietiden för att hinna, orka med och finna det intressant, lustfyllt och lärande.

Utbildningens upplägg

Under kursen studerar vi Bibeln och Psalmboken, men använder oss också av exempelvis skönlitteratur, film och intressanta artiklar och hemsidor. Vi strävar efter att utgå så mycket som möjligt från konkreta händelser och verkliga ”case” och inspireras av den ignatianska andliga vägledningstraditionen. Delar av materialet bearbetas när kursdeltagarna träffas på Hagabergs folkhögskola. Andra delar av kursinnehållet läses på egen hand och diskuteras via vår digitala kanal eller i möten med den lokala församlingen. Efter genomgången kurs får du ett intyg på att du har gått kursen.

Ansökan

På ansökningssidan hittar du länkar till ett digitalt formulär. Sista ansökningsdag är den 1 december. Antagning kan ske löpande även innan sista ansökningsdag.

Mer information

Intervju- och informationsdag den 28 november kl 10:00-12:00
Presentation av Kyrkans grundkurs. Intervjuer på förmiddagen och under eftermiddagen.
Alla som söker Kyrkans grundkurs senast 15 november kallas till detta tillfälle. Sökande efter detta datum blir kallade till intervju enligt överenskommelse.

Information om antagning, kostnader, boende och kursintyg. Du kan också läsa mer om kursinnehållet.

Vill du veta mer? Kontakta kursansvarig:
Susanne Åström
073-411 77 37
susanne.astrom@hagaberg.org

Kollegiet är:

Läs mer om hur det är att arbeta i Svenska kyrkan på Strängnäs stifts webbsida.