Fritidsledarutbildning

Biljard med framtida fritidsledare

Vill du arbeta med människor? Trivs du med att få andra att växa? Söker du en yrkesutbildning med goda chanser till jobb? Sök till Fritidsledarutbildningen!

Fritidsledarutbildningen är en tvåårig yrkesutbildning på helfart. Utbildningen har socialpedagogisk inriktning och leder till fritidsledarexamen. Inom utbildningen läser du 30 högskolepoäng i socialt arbete. Efter utbildningen kan du arbeta inom stora delar av fritidsområdet.

Arbetsmarknaden för utbildade fritidsledare är god. Cirka 80 % har en anställning sex månader efter avslutad utbildning. Tidigare studerande arbetar bland annat på skolor, fritidshem, behandlingshem, fritidsgårdar eller i daglig verksamhet.

Efter utbildningen

De övergripande målen för fritidsledarutbildningen är gemensamma för alla fritidsledarutbildningar i landet och bygger på den gemensamma kursplanen. Kännetecken för deltagare som har gått på Hagaberg:

  • Goda teoretiska kunskaper för yrket.
  • Ett salutogent och främjande förhållningssätt som ledare.
  • Förmåga att arbeta enskilt och i grupp med uppgifter inom givna ramar.
  • Kunskaper i socialt arbete.

När du har genomfört samtliga moment i utbildningen med godkänt resultat får du ut ditt examensbevis.

Ansökan

På ansökningssidan hittar du länkar till ett digitalt formulär.

Det är viktigt att du i din ansökan bifogar betyg och intyg som styrker grundläggande och särskilda behörigheter till fritidsledarutbildningen. De sökande som uppfyller dessa behörigheter kallas till en besöks- och intervjudag i maj. Där ges information om utbildningen, du får se dig om på skolan och vi intervjuar dig.

Besked om antagning, eventuell reservplacering eller ej antagning ges den 1 juni.

Mer information

Läs mer om antagningskrav, utbildningskostnader med mera
Vill du veta mer? Kontakta kursansvarig:
Pierre Rubensson
08-550 910 38
pierre.rubensson@hagaberg.org