Kursupplägg och kursinnehåll

Kursen genomförs som föreläsningar, seminarier, grupparbeten och enskilda arbeten. Den genomförs på Hagabergs folkhögskola med lärare från Ersta Sköndal högskola. På de schemalagda momenten är det obligatorisk närvaro.

Kursen består av fyra delkurser:

Delkurs 1 – Socialt arbete i samhället – en introduktion

Kursen innehåller i huvudsak:

 • Socialt arbete som kunskapsfält och profession.
 • Människors levnadsvillkor, rättigheter och sociala problem.
 • Etik och människosyn.

Delkurs 2 – Pedagogik i socialt arbete

Kursen innehåller i huvudsak:

 • Grundläggande pedagogiska begrepp.
 • Teorier och metoder kring lärande och utveckling/förändring.
 • Sociala sammanhangs betydelse för lärande.

Delkurs 3 – Vetenskapligt arbete/Uppsats

Kursen innehåller i huvudsak:

 • Att skriva vetenskapliga texter.
 • Forskningsmetoder relevanta för socialt arbete.
 • Planering och genomförande av ett självständigt skriftligt arbete.

Delkurs 4 – Systemteori och nätverksarbete

 • Systemiska samtal och intervjumodeller.
 • Att arbeta med familjer och nätverk.
 • Dialogiska samtal.

Kursen ingår som en integrerad del av fritidsledarutbildningen på Hagabergs folkhögskola men kan också läsas fristående av dig som har gått fritidsledarutbildning på någon annan folkhögskola.