Kursupplägg och kursinnehåll

Kursen genomförs som föreläsningar, seminarier, grupparbeten och enskilda arbeten. Den genomförs på Hagabergs folkhögskola med lärare från Ersta Sköndal högskola. På de schemalagda momenten är det obligatorisk närvaro.

Kursen består av fyra delkurser:

Delkurs 1 – Introduktion till socialt arbete

Kursen innehåller i huvudsak:

 • Socialt arbete som kunskapsfält och profession.
 • Människors levnadsvillkor, rättigheter och sociala problem.
 • Etik och människosyn.

Delkurs 2 – Teorier och metoder i det sociala arbetets praktik

Kursen innehåller i huvudsak:

 • Grundläggande pedagogiska begrepp.
 • Teorier och metoder kring lärande och utveckling/förändring.
 • Sociala sammanhangs betydelse för lärande.

Delkurs 3 – Uppsats/vetenskapligt arbete

Kursen innehåller i huvudsak:

 • Att skriva vetenskapliga texter.
 • Forskningsmetoder relevanta för socialt arbete.
 • Planering och genomförande av ett självständigt skriftligt arbete.

Delkurs 4 – Systemiskt socialt arbete – systemteori och nätverksarbete

 • Systemiska samtal och intervjumodeller.
 • Att arbeta med familjer och nätverk.
 • Dialogiska samtal.

Kursen ingår som en integrerad del av fritidsledarutbildningen på Hagabergs folkhögskola men kan också läsas fristående av dig som har gått fritidsledarutbildning på någon annan folkhögskola.