Kursupplägg och innehåll

Kursupplägg

Studierna på förberedande fritidsledarutbildning bedrivs på heltid motsvarande gymnasienivå.  Kursen är ämnesövergripande och sammansatt av delkurser om 3–6 veckor. Läsåret har uppehåll för höstlov, jullov, sportlov och påsklov.

Studierna är förlagda på heltid på Hagaberg, med schemalagd verksamhet måndag–fredag. Utöver den schemalagda verksamheten har du egna uppgifter och litteraturläsning att ansvara för. För ett godkänt studieresultat bör du räkna med att avsätta minst 40 timmar i veckan.

Du bekostar själv obligatorisk litteratur och resor kopplade till undervisningen. En allmän avgift på 700 kr per termin dras och täcker kostnader för bland annat försäkring, gemensamma fester/aktiviteter och visst studiematerial. Vidare, materialkostnaden uppgår till 500 kr. Kostnad för litteratur kan du påverka själv genom att låna eller köpa begagnat. Väljer du att köpa allt nytt handlar det om motsvarande 1 700–2 000 kr per termin. Vi räknar med att du har all litteratur när delkurserna startar.

Kursinnehåll

Under utbildningen kommer du bland annat att studera ämnen som pedagogik, psykologi, ledarskap och sociologi. Du kommer också att få träna på studiefärdigheter som att läsa, skriva, lyssna, tala och anteckna. I varje delkurs övas olika former av presentationsteknik i de redovisningar och presentationer som ingår.

Innehållet under läsåret är komponerat för att du efter avslutade studier ska vara väl förberedd för att kunna söka fritidsledarutbildningen på Hagabergs folkhögskola.

Lärandet ska vara en utmaning och utvecklande i samspel med det omgivande samhället för att skapa helheter och mönster. Du som studerande kommer att få ta stort ansvar för arbetet. Vi jobbar både enskilt och i grupp. Dina egna behov, förkunskaper och erfarenheter tillsammans med erfarenhetsutbyte och teori utgör grunden för att bygga nya kunskaper.

I kursupplägget utgår vi från att de studerande är medskapande och tar ansvar för sina studier. Det innebär att du har stora möjligheter att påverka arbetsformer, upplägg och innehåll inom ramen för kursplanen.

Praktik

I utbildningen varvas teori och praktik. Praktiken är fördelad under flera tillfällen under läsåret. Tanken med de här perioderna är bland annat att du ska få pröva dig fram och öva i fritidsledarens yrkesroll.