Behörighet och antagning

Behörighet till den Förberedande fritidsledarutbildningen prövas genom din ansökan och uppföljande intervju. Till din ansökan ska du bifoga intyg som styrker både utbildning och arbete.

För att vara behörig till utbildningen behöver du en studievana motsvarande två års godkända gymnasiestudier samt Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1. Under utbildningen studerar du också för de eventuella behörigheter på gymnasienivå upp till YH-behörighet som du saknar.

Antagning

Efter att din ansökan har mottagits är nästa steg en kallelse till intervju. Inför antagningen gör skolan en helhetsbedömning utifrån motivation och lämplighet.

Bekräftelse på antagningsbesked

Om du blir antagen ska du inom 10 dagar bekräfta om du vill ha din plats. Bekräftelse sker genom att du betalar in 400 kr. Det beloppet dras sedan av på terminsavgiften när du börjat kursen. Viktigt! Om skolan inte får din bekräftelse så går platsen till en annan sökande.