Förberedande fritidsledarutbildning

Fritidsledare diskuterar

Förberedande fritidsledarutbildning är en kurs för dig som vill utbilda dig till fritidsledare på Hagabergs folkhögskola men som saknar formell behörighet. Det vill säga den grundläggande och särskilda behörighet till fritidsledarutbildningen som krävs för att bli antagen. Mer information om behörigheter.

Förberedande fritidsledarutbildning är på heltid under två terminer och ska ge kunskaper och praktisk träning (reell kompetens) som förbereder dig för vår tvååriga fritidsledarutbildning med socialpedagogisk inriktning.

Den förberedande fritidsledarutbildningen är både teoretisk och praktisk och innehåller delar och moment där du läser, skriver och diskuterar. Regelbundet kommer du också ut till yrkesnära verksamhet genom studiebesök och praktik.

Efter utbildningen

Efter två terminers studier ökar du dina chanser att via reell kompetens bli antagen till fritidsledarutbildningen på Hagabergs folkhögskola. Därefter har du bra förutsättningar för att få arbete som fritidsledare. Vart deltagarna med examen från Fritidsledarutbildningen tar vägen kan du läsa om här.

Ansökan

På ansökningssidan hittar du länkar till ett digitalt formulär. Utbildningen berättigar dig till att ansöka om studiestöd hos CSN.

Notera att ansökningar som kommer in till oss under sommaren handläggs i augusti.

Mer information

Vill du veta mer? Kontakta kursansvarig:
Pierre Rubensson
08-550 910 38
pierre.rubensson@hagaberg.org