Etableringskurs

Studerande

I augusti och september 2017 börjar en ny omgång av etableringskurs på Hagabergs folkhögskola. Under ett halvår bereds då plats för 22 nyanlända personer med arabiska som modersmål att läsa svenska, samhällsorienterande ämnen och lär sig mer om den svenska arbetsmarknaden.

Etableringskursen på Hagabergs folkhögskola syftar till att förbereda kursdeltagaren för ett kommande arbetsliv eller övrig likvärdig aktivitet. Kursen utgår ifrån den enskilde kursdeltagarens tidigare kompetenser och språknivå, och syftar till att möta deltagaren utifrån dennes behov. Etableringskursen på Hagabergs folkhögskola innehåller både teoretiska och praktiska inslag där kursdeltagaren får möjlighet att utveckla både språkliga kunskaper så väl som mer praktiska färdigheter. Arbetspraktik kan uppta delar av utbildningen men får inte utgöra helheten.

Kursen har följande innehåll

Studier i svenska språket. Studierna består av övningar som ger kursdeltagaren en ökad kunskap i både tal och skrift så väl som ökad hör- och läsförståelse. Kursdeltagaren kan få möjlighet att bli graderad utifrån motsvarande SFI-nivå, och om så önskar kunna skriva nationella slutprov i SFI.

Studier i samhällsorientering. Studierna tar upp frågor om att leva i Sverige utifrån olika livsstadier, med fokus på den yrkesverksamma åldern. I informationen finns även moment som utvecklar relevant ordförråd i svenska språket. Studiebesök som bidrar till att öka chanserna på arbetsmarknaden ingår. Deltagaren får möjlighet att med stöd skapa ett individuellt CV och ett personligt brev för framtida arbetssökande. Studierna i samhällsorientering kan även innehålla historisk/kulturell och politisk orientering, men ”orienterande insatser ska inte bestå av aktiviteter av samma innehåll som den samhällsorientering som kommuner ansvarar för.

Studier i skapandeämnen. Studierna ger kursdeltagaren möjlighet att utveckla olika praktiska färdigheter i exempelvis bild, keramik och skrädderi och tränar deltagaren i svenska språket utifrån de moment som ingår i upplägget. Studier i musik. Studierna ger kursdeltagaren möjlighet att träna svenska språket genom sång och musik. Musiken kopplas till det kulturutbud Hagabergs folkhögskola erbjuder.

Studier i friskvård. Fysisk aktivitet i olika former erbjuds och relateras till kost- och hälsofrågor och information om den svenska sjukvården.

Vid etableringskursens avslut ska kursdeltagaren erhålla ett kursintyg, samt en plan för fortsatt aktivitet som ska delges respektive handläggare på Arbetsförmedlingen.

Sedan 2014 har regeringen satsat på en etableringskurs för nyanlända på folkhögskola. Kursen är ett samarbete mellan Folkbildningsrådet och Arbetsförmedlingen som fortsätter under 2017. Etableringskursen ska vara särskilt anpassade sammanhållna utbildningar på folkhögskolor som anordnas för nyanlända invandrare som omfattas av etableringsuppdraget. Den ska bland annat innehålla svenska samt orienterande och arbetsförberedande insatser. Under 2016 gick 42 personer på Hagabergs folkhögskolas etableringskurs, hösten 2017 finns plats för ytterligare 25 personer.

I september startar ytterligare en Etableringskurs med anpassat innehåll som vänder sig till personer med särskilda behov. Denna kurs har plats för 12 deltagare som blir anvisade via Arbetsförmedlingen.

Ansökan

Deltagarna anvisas från Arbetsförmedlingens etableringsenhet. Det går alltså inte att söka kursen via skolan.

Din kontaktperson på Arbetsförmedlingen i Södertälje är Clas Kampe. Kontakta Clas för alla frågor som rör Etableringskursen, tfn 010-488 85 02.