Etableringskurs

Etableringskursen på Hagabergs folkhögskola syftar till att förbereda kursdeltagaren för ett kommande arbetsliv eller övrig likvärdig aktivitet. Kursen utgår ifrån den enskilde kursdeltagarens tidigare kompetenser och språknivå, och syftar till att möta deltagaren utifrån dennes behov. Etableringskursen innehåller både teoretiska och praktiska inslag där kursdeltagaren får möjlighet att utveckla både språkliga kunskaper såväl som mer praktiska färdigheter. Arbetspraktik kan uppta delar av utbildningen men får inte utgöra helheten.

Kursen har följande innehåll

Studier i svenska språket. Studierna består av övningar som ger kursdeltagaren en ökad kunskap i både tal och skrift såväl som ökad hör- och läsförståelse. Kursdeltagaren kan få möjlighet att bli graderad utifrån motsvarande SFI-nivå, och om så önskar kunna skriva nationella slutprov i SFI.

Studier i samhällsorientering. Studierna tar upp frågor om att leva i Sverige utifrån olika livsstadier, med fokus på den yrkesverksamma åldern. I kursen finns även moment som utvecklar relevant ordförråd i svenska språket. Studiebesök som bidrar till att öka chanserna på arbetsmarknaden ingår. Deltagaren får möjlighet att med stöd skapa ett individuellt CV och ett personligt brev för framtida arbetssökande. Studierna i samhällsorientering kan även innehålla historisk/kulturell och politisk orientering, men orienterande insatser ska inte bestå av aktiviteter av samma innehåll som den samhällsorientering som kommuner ansvarar för.

Studier i skapandeämnen. Studierna ger kursdeltagaren möjlighet att utveckla olika praktiska färdigheter i exempelvis teckning, målning och keramik och tränar deltagaren i svenska språket utifrån de moment som ingår i upplägget.

Studier i musik. Studierna ger kursdeltagaren möjlighet att träna svenska språket genom sång och musik. Musiken kopplas till det kulturutbud Hagabergs folkhögskola erbjuder.

Studier i friskvård. Fysisk aktivitet i olika former erbjuds och relateras till kost- och hälsofrågor och information om den svenska sjukvården.

Vid etableringskursens slut ska kursdeltagaren erhålla ett kursintyg, samt en plan för fortsatt aktivitet som ska delges respektive handläggare på Arbetsförmedlingen.

Ansökan

Det finns i dagsläget ingen ny kursstart inplanerad.

Vill du veta mer? Kontakta kursansvarig:

Ida Tellestedt
08-550 910 61
ida.tellestedt@hagaberg.org