Ledarprofil

Samtal mellan studerande

Vill du arbeta med människor? Allmän kurs med Ledarprofil riktar sig till dig som vill få grundläggande behörighet och samtidigt öka dina kunskaper i ledarskap. Vi arbetar bland annat med hur man fungerar i grupp och hur man leder demokratiska processer. Sociala och etiska frågor är också centralt inom profilen. Kursen ger en bra grund för arbete inom ledarskap och för fortsatta studier, till exempel på vår Fritidsledarutbildning.

Inträdeskrav

Minst 1 års studier på gymnasienivå och att du har läst Sv1/Sva1 eller motsvarande. För att nå behörighet i Samhällskunskap 1a2 bör du ha läst Sh1a1.

Kursmoment

Gruppen

 • Grupprocesser
 • Etnologiskt perspektiv
 • Klass
 • Etnicitet
 • Vi/dem
 • Genus
 • Dramaövningar

Ledarskap

 • Ledartyper
 • Teori/praktik
 • Dramaövningar
 • Pedagogik

Makt & samhälle

 • Stat/kommun/landsting,
 • SLL
 • SOL
 • Demokratiska nivåer (praktiskt)

Demokrati & ledarskap

 • Mötesteknik
 • Samtal & retorik

Entreprenörskap

 • Söka pengar – starta eget
 • Projektledning
 • Bilda förening
 • Civilsamhället
 • Vem ska göra vad?

Livsåskådning & etik

Ansökan

Ansökan görs enkelt via SchoolSoft. Du registrerar dig där och fyller i ett ansökningsformulär för Allmän kurs.

Ansökan är just nu stängd. Vi tar emot nya ansökningar till höstterminen 2018 under våren.

Bra att veta om utbildningen

Information om läsårstider, en vanlig skoldag, kostnader med mera.