Kommunikationsprofil

Studerande vid en dator

Vill du få en bra start på studierna och öva på kommunikation i samtal och skrift? Till kommunikationsprofilen kan du som är klar med grundskolan (eller har få ämnen kvar), men inte avslutat ett helt års studier på gymnasiet söka. I profilen tränar vi på kommunikation både enskilt och i grupp. Kursen ger en bra grund för vidare studier på våra andra profiler.

Kursmoment

  • Muntlig och skriftlig kommunikation
  • Studieteknik
  • Presentationsteknik
  • Digital kommunikation
  • Gruppens processer
  • Källkritik
  • Kamratrespons

Inträdeskrav

Godkänt i flertalet ämnen från årskurs 9, eller motsvarande kunskaper. Om du inte har svenska som modersmål behöver du ha läst svenska på grundskolenivå, SVA grund eller motsvarande.

Ansökan

Ansökan görs enkelt via SchoolSoft. Du registrerar dig där och fyller i ett ansökningsformulär för Allmän kurs.

Ansökan är just nu stängd. Vi tar emot nya ansökningar till höstterminen 2018 under våren.

Bra att veta om utbildningen

Information om läsårstider, en vanlig skoldag, kostnader med mera.