Viktigt att veta om Allmän kurs

Läsårstider

Kursen börjar på höstterminen som är från den 24 augusti till 20 december 2017. Vårterminen är från den 11 januari till den 30 maj 2018.

Skoldagen börjar tidigast kl 8.45 och slutar senast kl 16.30. Det är normalt tre lektionspass per dag, varje lektion är max 90 minuter. Vi har lunchrast i 60 minuter, då kan du äta i skolans restaurang eller ha med egen mat. Det finns även en cafeteria på skolan där enklare mat kan köpas.

Drogfritt

På Hagabergs folkhögskola har vi en drogfri miljö. Därför har vi som krav att alla som söker sig till oss är beredda att bidra till detta. Du som har varit beroende av droger av något slag är välkommen då du har varit drogfri i minst ett år. Se till att någon av dina referenser i så fall kan intyga detta.

Grundläggande behörighet

För att få behörighet från folkhögskola till högskolestudier krävs fullföljd genomgång av 3 årskurser eller motsvarande studier på gymnasienivå. Arbetslivserfarenhet kan i vissa fall ersätta 1 års studier. Du som inte är svensk medborgare behöver uppehållstillstånd för att studera på Allmän kurs. Läs mer om kriterier för grundläggande behörighet.

Närvaro

För heltidsstudier krävs minst 80 % närvaro och detta är viktigt även i respektive ämnen för att få behörighet samt studieomdöme efter avslutad studietid

Studieomdöme – inte betyg

På en folkhögskola ges inte betyg i enskilda ämnen. Istället ges åt den som begär det ett sammanfattande studieomdöme om elevens förmåga att bedriva studier. Omdömet sätts i en sjugradig skala och ger möjlighet att söka till högskolan via folkhögskolekvoten.

En studievecka på profilkurserna

För dig som läser någon av profilerna med inriktning kommer det även att innehålla två dagar profilämnen. De andra tre dagarna läser du de gymnasiegemensamma ämnen som du själv väljer för att uppnå heltidsstudier.

Ansökan

Ansökan görs enkelt via SchoolSoft. Du registrerar dig där och fyller i ett ansökningsformulär för Allmän kurs.

Ansökan är just nu stängd. Vi tar emot nya ansökningar till höstterminen 2018 under våren.

Allmänna kostnader

Allmän kurs har en avgift på 1 050 kr per termin, där 350 kr används för studiebesök. Kostnader för läroböcker/litteratur tillkommer. Lunch erbjuds till en kostnad från 56 kr per dag.

För dig som läser Kulturprofilen tillkommer en materialkostnad om 3 000 kr per läsår.

Internatkostnad

Inackordering kostar från 3 500 kr per månad. Frukost ingår under dagar med undervisning. Priserna gäller för läsåret 2017/2018.

Mer information

Vill du veta mer om Allmän kurs? Kontakta kursansvarig:
Madlene Roth
076-327 94 67
madlene.roth@hagaberg.org