Viktigt att veta om Allmän kurs

Läsårstider

Höstterminen 2019: 22 augusti – 20 december

Skoldagen börjar tidigast kl 8.45 och slutar senast kl 16.30. Det är normalt tre lektionspass per dag, varje lektion är max 90 minuter. Vi har lunchrast i 60 minuter, då kan du äta i skolans restaurang eller ha med egen mat. Det finns även en cafeteria på skolan där enklare mat kan köpas.

Drogfritt

På Hagabergs folkhögskola har vi en drogfri miljö. Därför har vi som krav att alla som söker sig till oss är beredda att bidra till detta. Du som har varit beroende av droger av något slag är välkommen då du har varit drogfri i minst ett år. Se till att någon av dina referenser i så fall kan intyga detta.

Grundläggande behörighet

För att få behörighet från folkhögskola till högskolestudier krävs fullföljd genomgång av 3 årskurser eller motsvarande studier på gymnasienivå. Arbetslivserfarenhet kan i vissa fall ersätta 1 års studier. Du som inte är svensk medborgare behöver uppehållstillstånd för att studera på Allmän kurs. Läs mer om kriterier för grundläggande behörighet.

Närvaro

För heltidsstudier krävs minst 80 % närvaro och detta är viktigt även i respektive ämnen för att få behörighet samt studieomdöme efter avslutad studietid

Studieomdöme – inte betyg

På en folkhögskola ges inte betyg i enskilda ämnen. Istället ges åt den som begär det ett sammanfattande studieomdöme om elevens förmåga att bedriva studier. Omdömet sätts i en sjugradig skala och ger möjlighet att söka till högskolan via folkhögskolekvoten.

Ansökan

På ansökningssidan hittar du länkar till ett digitalt formulär.

Allmänna kostnader

Allmän kurs har en avgift på 1 050 kr per termin, där 350 kr används för studiebesök. Kostnader för läroböcker/litteratur tillkommer. Lunch erbjuds till en kostnad från 60 kr per dag.

För dig som läser Bild- och formprofilen tillkommer en materialkostnad om 3 000 kr per läsår. Priserna gäller för läsåret 2019/20.

Internatkostnad

Inackordering kostar från 3 900 kr per månad. Frukost ingår under dagar med undervisning.

Mer information

Vill du veta mer om Allmän kurs? Kontakta kursansvarig:
Madlene Roth
08-550 910 63
madlene.roth@hagaberg.org