Allmän kurs

Studerande på Allmän kurs

Allmän kurs är för dig som inte har avslutat gymnasiet och vill kunna söka till vidare studier eller arbete. Du kan gå mellan ett och fyra år på Allmän kurs, beroende på vad du har med dig när du kommer hit. Utbildningen kan ge dig grundläggande behörighet och ett studieomdöme efter minst ett års studier på heltid. Vi varvar lärarledd undervisning med eget arbete och projektarbeten som vanligtvis sker i grupper om två till fem personer.

Vi värdesätter olika erfarenheter och ser det som en tillgång att du provat annat än bara studier.

Folkhögskolekurserna riktar sig till vuxna studerande, alltså till dig över 18 år. Vi värdesätter olika erfarenheter från både studier och arbete och ser det som en tillgång. En förutsättning för att du ska lyckas med studierna är att du har en egen önskan om att studera och är beredd att tillsammans med andra söka mer kunskap och mötas i samtal och diskussion kring det ni studerar.

Allmän kurs har fem inriktningar

Allmän kurs har fem inriktningar. Kommunikationsprofil är för dig som inte har avslutat ett helt års studier på gymnasiet. För dig med en del behörigheter från gymnasiet eller Komvux, motsvarande minst ett års studier, finns profilerna; kulturprofil (går även att välja utan ett helt års studier från gymnasiet), global profil, högskoleprofil och ledarprofil. I profilerna läser du ”vanliga” ämnen tre dagar i veckan och profilämnen de andra två.

Kommunikationsprofil

För dig som vill öva på kommunikation i samtal och skrift, och samtidigt få möjlighet till grundläggande behörighet till högskola och/eller yrkeshögskola.

Läs mer om Kommunikationsprofil

 

Kulturprofil

För dig som vill utveckla dina kreativa sidor genom att arbeta med bild, form och musik och samtidigt få möjlighet till grundläggande behörighet till högskola och/eller yrkeshögskola.

Läs mer om Kulturprofil

 

Global profil

För dig som vill engagera dig lokalt och globalt för hållbar utveckling och samtidigt få möjlighet till grundläggande behörighet till högskola och/eller yrkeshögskola.

Läs mer om Global profil

 

Högskoleprofil

För dig som vill vara väl förberedd inför universitets- och högskolestudier genom att fördjupa kunskaperna i det svenska språket, och samtidigt få möjlighet till grundläggande behörighet till högskolan.

Läs mer om Högskoleprofil

 

Ledarprofil

För dig som vill öka dina kunskaper i samhällsfrågor och ledarskap, och praktiskt utveckla dessa, och samtidigt få möjlighet till grundläggande behörighet till högskola och/eller yrkeshögskola.

Läs mer om Ledarprofil

 

Viktigt att veta om Allmän kurs

Information om läsårstider, en vanlig skoldag, kostnader med mera.

Ansökan

På ansökningssidan hittar du länkar till ett digitalt formulär.

Vi kommer behandla ansökningar löpande. Skicka gärna in din ansökan i god tid!

Mer information

Vill du veta mer om Allmän kurs? Kontakta kursansvarig:
Madlene Roth
076-327 94 67
madlene.roth@hagaberg.org