Ansökningshandlingar

Du som ansöker till Fritidsledarutbildningen, Hälsopedagogutbildningen, Kyrkans grundkurs eller fristående kurs i Socialt arbete söker digitalt på vår ansökningssida. Där fyller du i dina uppgifter och bifogar dokument.

Blankett för ansökan till Livskunskap

Fyll helst i blanketten direkt i datorn, det underlättar för oss.