Höstens kulturkvällar

Nu finns ett preliminärt program för höstens kulturkvällar på Hagaberg! Kulturkvällarna är uppskattade inslag och ges vid sex tillfällen per termin.

Mikrofon

Ta chansen och kom och besök oss en onsdagskväll i höst!

Läs mer om kulturkvällarna och ta del av programmet