Sveriges pratar – en ny digital samtalsplattform

Nästa vecka lanseras Sverigepratar.se, en ny digital samtalsplattform som motkraft till den destruktiva utvecklingen på nätet. Problemet med filterbubblor, troll, hot och hat begränsar det demokratiska samtalet och hotar yttrandefriheten. 

På Sverigepratar kan alla tala fritt och säkert med en politisk motståndare om aktuella samhällsfrågor. 
Värdorganisationer för Sverigepratar är Sveriges folkhögskolor och Studieförbunden i samverkan.

Sverigepratar kommer också att vara med i ett europeiskt nätverk, Talking Europe, med live-översatta samtal över hela kontinenten i maj. Följande länder är klara:

Portugal, Belgien, Finland, Tyskland, Holland, Sverige, Ungern, Frankrike. På gång: Storbritannien, Polen, Makedonien, Italien.

https://www.talkingeurope.eu/

I samband med Folkhögskolans dag 2019, som i år hyllar samtalet och dess centrala del i folkhögskolans modell, sänds ett webinar som introducerar plattformen.


Se webinar live: fredagen den 29 mars klockan 11.30-12.00.

Banner för Sverige pratar