Årliga adventsbasaren på Hagaberg

Barn som ler och gestikulerar

Välkommen till årets adventsbasar på Hagabergs folkhögskola 30 november kl 15–18!

Fredagen den 30 november blir det stor basar på Hagaberg med loppis, mat och café samt mycket annat. Mer info kommer senare.

I år går behållningen från basaren oavkortat till Dövskolor i Eritrea.

I Eritrea finns bara två grundskolor för barn som är döva. Båda skolorna drivs av den evangelisk-lutherska kyrkan i Eritrea, med stöd från EFS. Stöd till dövskolorna går bland annat till lärarnas löner, skolmaterial och mat för de elever som bor på internatskolan.

Läs mer på EFS Mittsveriges hemsida