Synkurser

Hagaberg anordnar kurser där personer med förvärvad synskada på olika sätt får hjälp att hitta tillbaka till ett mer oberoende och självständigt liv. Här möter du många olika människor i en liknande situation, med det gemensamt att alla har en synnedsättning.

På kurserna möter du välutbildad och erfaren personal som hjälper dig tillbaka till en mer självständig tillvaro.

Att drabbas av en synnedsättning innebär ofta en stor förändring i en människas livssituation, Här får du information om samhällets serviceutbud, hjälpmedel och annat som hjälper dig i det dagliga livet. Du får också möjlighet att träna vissa färdigheter som förenklar din vardag.

Mer information hittar du på synkurser
Vi erbjuder också en kurs för dig som vill utbilda dig till syn- och hörselinstruktör

Obs! Synkurserna på Hagabergs folkhögskola är inställda fr.o.m. januari månad 2020.