Startblocket SVA

Studiemotiverande folkhögskolekurs med inriktning svenska som andraspråk

För vem?

Startblocket SVA är en 13 veckor lång kurs för dig som saknar fullständiga betyg från grundskola eller gymnasiet, är arbetssökande och har behov av att utveckla det svenska språket för att komma vidare i studier eller arbetsliv. 

Innehåll

Fokus ligger på ämnena svenska, samhällskunskap och datorkunskap. I kursen ingår även studie- och yrkesvägledning, enskilt och i grupp, där du erbjuds hjälp att hitta vägar till fortsatta studier och arbete. Under kurstiden kommer du också att få vara med i skolans gemensamma aktiviteter som temadagar och tillval.

Undervisningen anpassas efter deltagarnas förkunskaper, men önskvärt är att du har svenskkunskaper som motsvarar minst SFI, kurs C.

Målet efter 13 veckor är att du har kommit fram till om du vill fortsätta studera eller sikta på ett jobb. Om du trivs på skolan och vill fortsätta studera där finns det möjlighet att söka in till Allmän kurs, där du läser mot grundläggande behörighet för högre studier.

Skoldagen

Skoldagen börjar tidigast kl 8.45 och slutar senast kl 15.00. Det är normalt tre lektionspass per dag och varje lektion är mellan 75 och 90 minuter. Varje dag har vi lunchrast 60 minuter, då du själv kan välja var du vill äta. Det finns både restaurang, kafeteria och möjlighet att värma egen mat.

Anmälan

Du anmäler dig till Startblocket SVA hos Arbetsförmedlingen. Att delta i Startblocket SVA är kostnadsfritt. Du får låna litteratur och annat material under kurstiden och kan även få SL-kort. Utbildningen ger dig också rätt till ekonomiskt stöd. Tala med din handläggare på Arbetsförmedlingen. Är du 25 år eller äldre måste du vara inskriven i jobb- och utvecklingsgarantin för att kunna gå kursen.

Start

Kursen startar den 2 december 2019.

Mer information

Vill du veta mer eller komma på ett besök? Kontakta kursansvarig:

Ida Tellestedt
08-550 910 61
ida.tellestedt@hagaberg.org

Du kan även kontakta din handläggare på Arbetsförmedlingen.