Studiemotiverande folkhögskolekurs

Studiemotiverande folkhögskolekurs är en cirka 3 månader lång utbildning som syftar till att motivera till fortsatta studier. Om du är arbetssökande som varken har gymnasieexamen eller grundläggande högskolebehörighet och är inskriven på Arbetsförmedlingen, så är du välkommen att söka vår kurs

Startblocket

Målet är att hitta en väg framåt och ge dig ökad lust och motivation till fortsatta studier!