Viktigt att veta

Undervisningen på utbildningen är kostnadsfri. Däremot har vi en allmän avgift på 700 kr per termin. Den allmänna avgiften täcker bland annat kostnader för försäkring och visst material.

Du förväntas själv skaffa din kurslitteratur och stå för kostnaden. Du kan påverka kostnaden beroende på om du väljer att köpa böcker eller låna på till exempel biblioteket eller köpa begagnat. Om du väljer att köpa all kurslitteratur ligger kostnaden på cirka 2 000 kr per termin. Vi förutsätter att du har tillgång till aktuell litteratur när delkurserna startar.

Under läsåret förekommer det att vi åker på studiebesök. Du står då själv för resekostnaden (inom SL-området).

Lunch erbjuds på skolan från 70 kr per dag. Det finns möjlighet att bo på skolans internat. Inackordering inklusive frukost kostar 3 900 kr per månad.

Alla ovanstående priser med reservation för ev. ändringar.

Drogfritt

På Hagabergs folkhögskola har vi en drogfri miljö. Därför har vi som krav att alla som söker sig till oss är beredda att bidra till detta. Hagabergs folkhögskolas alkohol- och narkotikapolicy (PDF).