Behörighet och antagning

För att vara behörig till utbildningen behöver du uppfylla både grundläggande och särskild behörighet.

Grundläggande behörighet

Du behöver ha grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier. Grundläggande behörighet har du som har ett fullständigt avgångsbetyg, slutbetyg, gymnasieexamen, behörighetsgivande intyg från Allmän kurs på folkhögskola eller motsvarande utländsk utbildning.

Särskild behörighet

  • Godkänt betyg i Svenska/Svenska som andraspråk 2/B
  • Arbetslivserfarenhet inom fältet
  • Minst 23 år gammal

För dig som saknar behörighet

Om du saknar grundläggande och/eller särskild behörighet, finns möjlighet att bli antagen genom reell kompetens. Med det menas den samlade kompetensen som du har skaffat dig både i och utanför det vanliga utbildningssystemet. Det kan t.ex. vara kunskaper och erfarenheter som du har från arbetsliv, kursverksamhet, föreningsliv, längre utlandsvistelse, annan utbildning osv. Om du vill ansöka genom reell kompetens kontaktar du kursansvarig för utbildningen och ber om en individuell prövning.

Om du är osäker på om du är behörig är du välkommen att kontakta SYV Ida Tellestedt på telefon: 08-550 910 61 eller via e-post: ida.tellestedt@hagaberg.org

Ansökan

ansökningssidan hittar du länkar till ett digitalt formulär.

Antagning

De sökande som uppfyller grundläggande och särskilda behörigheter till socialpedagogutbildningen kallas till en intervju. Det är viktigt att du vid en eventuell intervju kan uppvisa betyg och intyg som styrker dessa behörigheter. Besked om antagning eller eventuell reservplacering ges löpande.

Antal platser

Vårt urval baserar sig på formell behörighet och relevant yrkeslivserfarenhet, men också det du berättar om på intervjun. Utifrån en helhetsbedömning av lämplighet för yrket och förmågan att passa in i gruppen kommer vi att göra ett urval. 

Bekräftelse av utbildningsplats

Du som blir antagen måste bekräfta att du vill ha din utbildningsplats annars går den vidare till någon på reservlistan.