Behörighet och antagning

För att antas behöver du uppfylla både grundläggande och särskilda behörigheter.

Grundläggande behörighet

För att antas måste du uppfylla någon av följande grundläggande behörigheter (1, 2 eller 3):

1. Gymnasieexamen eller motsvarande. Som gymnasieexamen räknas yrkesexamen eller högskoleförberedande examen från gymnasieskola eller kommunal vuxenutbildning. Antagning.se visar hur du räknar gymnasieskolans betyg.

2. Som motsvarande gymnasieexamen räknas grundläggande behörighet till yrkeshögskola från folkhögskola, alternativt utländsk utbildning som är likvärdig gymnasieexamen eller grundläggande behörighet till yrkeshögskola från folkhögskola.

3. Reell kompetens innebär att åberopa individuell prövning av andra kompetenser och praktisk erfarenhet än (1) och (2).

Särskild behörighet

För att antas måste du även uppfylla särskild behörighet till fritidsledarutbildningen, nämligen (A, B och C):

A. Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2

B. Lämplighet för utbildningen och yrket som är styrkt genom referenser från relevant erfarenhet från yrkesområdet.

C. Har fyllt 23 år.

Sammantaget innebär det här alltså att du, för att kunna antas, behöver uppfylla en av de grundläggande och de särskilda behörigheterna till socialpedagogutbildningen.

Ansökan

ansökningssidan hittar du länkar till ett digitalt formulär.

Antagning

De sökande som uppfyller grundläggande och särskilda behörigheter till socialpedagogutbildningen kallas till en intervju. Det är viktigt att du vid en eventuell intervju kan uppvisa betyg och intyg som styrker dessa behörigheter. Besked om antagning eller eventuell reservplacering ges löpande.

Antal platser

Vårt urval baserar sig på formell behörighet och relevant yrkeslivserfarenhet, men också det du berättar om på intervjun. Utifrån en helhetsbedömning av lämplighet för yrket och förmågan att passa in i gruppen kommer vi att göra ett urval. 

Bekräftelse av utbildningsplats

Du som blir antagen måste bekräfta att du vill ha din utbildningsplats annars går den vidare till någon på reservlistan.