Socialpedagogutbildning

Vill du arbeta med människors behov i ett socialt yrke? Då är Socialpedagutbildningen något för dig! Hagabergs folkhögskola startade hösten 2020 denna 2-årig utbildning till socialpedagog.

Engagerade deltagare böjda över ett bord i ett klassrum.


Som socialpedagog kan du arbeta inom flera sektorer: med vårdnära omsorg för människor med funktionsvariation, med psykiatriomsorg för unga och vuxna i social utsatthet men också inom verksamheter som skola, behandlingshem och LSS-boende.Utbildning är på heltid under 4 terminer och innehåller praktik eller Lärande i Arbete (LiA). Utbildningen innehåller bland annat kurser inom:

  • Social välfärd och etik
  • Det sociala arbetets organisation och historia
  • Sociologi och socialpsykologi
  • Psykologi och psykiatri
  • Socialpedagogik och metoder för social förändring
  • Vetenskaplig fördjupning och uppsats
  • LiA (praktik)

Vill du veta mer? Kontakta oss via e-post:
antagning@hagaberg.org