Skapande kommunikation

Nybörjarkurs/fortsättningskursKruka

En nybörjarkurs med keramik …samtidigt som du lär dig mer om empatisk kommunikation och hur den kan berika ditt liv!

Kursen ”skapande kommunikation” vänder sig till dig som vill prova på skapande och utveckla din kommunikation. Kursen ges under sammanlagt 15 kurstillfällen per termin.

Upplägg: Under kursen går vi igenom fyra olika tekniker inom keramikområdet. Kavling, ringling, tumning och skulptur. Enklare former av glasering kommer också att finnas med. Till varje kurstillfälle läser vi ett kapitel ur Marshall Rosenbergs bok ”Nonviolent Communikation – ett språk för livet”. Det aktuella kapitlets tema blir utgångspunkt för kurstillfällets samtal. Rosenbergs bok är spridd över hela världen och är översatt till 35 språk. Vill du veta mer om NVC och författaren finns det rikligt med material på Youtube och nätet.
Det krävs inga förkunskaper för att delta i nybörjarkursen.

Läs mer om Nonviolent Communication

Nybörjarkurs kvällskurs måndagar kl 17 – 21
Antagningskriterier: lottning i mån av plats

Fortsättningskurs kvällskurs onsdagar kl 17 – 21
Antagningskriterier: avslutad nybörjarkurs, lottning i mån av plats

Kursstart: september, information om startdatum skickas till antagna deltagare före kursstart

Kursledare: Johannes Kvissberg

Plats: Hagabergs folkhögskola i Södertälje

Kostnad: för lera och studiematerial 2 200 kr

Max antal deltagare: 16

Kurstillfällen: 15 st

Ansökan stängd höstens kurser är fulla med reservation för eventuella restplatser

Keramikkonst

För frågor och andra ärenden kontakta kursledare Johannes Kvissberg via e-post: johannes.kvissberg@hagaberg.org

På Hagabergs folkhögskola kan du gå en kvällskurs i skapande kommunikation.
En deltagare berättar om kursen i Skapande kommunikation