SFI – Svenska för invandrare

SFI tecknar och målar vid sinnenas trädgård

Hagabergs folkhögskola anordnar SFI, svenska för invandrare, för personer med särskilda behov efter överenskommelse med vuxenutbildningen i Södertälje kommun eller vuxenutbildning i annan kommun.

SFI-studierna på Hagaberg innebär bland annat att man studerar i en mindre grupp med anpassad pedagogik. Förutom svensklektioner ingår skapande verksamhet och studiebesök. SFI deltar också i flera gemensamma aktiviteter på skolan.

Nivå

På Hagaberg kan man studera SFI på B- och C-nivå.

Omfattning

SFI på Hagaberg innebär studier 15 timmar i veckan, 3 timmar om dagen måndag–fredag.

Betyg

Hagabergs folkhögskola har betygsrätt för SFI och genomför nationella prov och utfärdar betyg.

Ansökan och antagning

För att få studera SFI på Hagaberg måste man ha rätt till SFI-studier och uppfylla vissa kriterier (särskilda behov).

Ansökan för dem som bor i Södertälje kommun görs hos Vuxenutbildningen i Södertälje kommun (Komvux) som på grundval av läkarintyg och andra utlåtanden kan bevilja deltagaren att få studera på Hagaberg

Deltagare från andra kommuner som tillhör målgruppen kan beredas plats efter speciella överenskommelser.

Frågor om SFI på Hagaberg:

Kontaktperson för SFI:
Anna Thorén
anna.thoren@hagaberg.org
08-550 910 30

Hagabergs folkhögskola
Box 191 61
152 27 Södertälje

Telefon (växel): 08-550 910 00

Ansökan till SFI via Vuxenutbildningen i Södertälje

Vuxenutbildningen
Södertälje kommun
151 89 SÖDERTÄLJE

Tel 08-523 013 49
Södertälje Vuxenutbildning