Kursupplägg och kursinnehåll

Kursen genomförs som föreläsningar, seminarier, grupparbeten och enskilda arbeten. Den genomförs på Hagabergs folkhögskola med lärare från Ersta Sköndal Bräcke högskola. På de schemalagda momenten är det obligatorisk närvaro.

Kursen består av tre delkurser:

Delkurs 1

Kursen innehåller:

 • Introduktion till socialt arbete
 • Sociala problem utifrån barn och unga
 • Etik och självkännedom
 • Teori och metod i socialt arbete

Delkurs 2

Kursen innehåller:

 • Forskning och vetenskap med uppsats
 • Psykodynamisk teori
 • KBT
 • Socialpedagogik

Delkurs 3

Kursen innehåller:

 • Introduktion till systemteori
 • Olika områden inom systemteori
 • Systemiska metoder i familjebehandling
 • Systemteori och nätverksarbete
 • Praktisk tillämpning av nätverksarbete

Med reservation för att ändringar i kursupplägget kan komma att ske.

Kursen ingår som en integrerad del av fritidsledarutbildningen på Hagabergs folkhögskola men kan också läsas fristående av dig som har gått fritidsledarutbildning på någon annan folkhögskola.