Perspektiv på socialt arbete

Två deltagare ler

Vill du utveckla dina kunskaper kring socialt arbete? Är du intresserad av att fördjupa dig i sociala frågor? Har du en fritidsledarexamen eller annan grundutbildning som du vill utöka?

Kursen ”Perspektiv på socialt arbete” startar vecka 49 och pågår under 15 veckor på heltid (22,5 högskolepoäng) och kan läsas fristående av dig som har en grundutbildning som fritidsledare eller liknande och som vill fördjupa dig i sociala frågor med fokus på arbete inom en mångfald av områden.

Mer information

Vill du veta mer? Kontakta kursansvarig:
Pierre Rubensson
08-550 910 38
pierre.rubensson@hagaberg.org