Samtalskursen ”Mötas längs vägen”

Mötas längs vägen – att låta tron utmanas av livet

Kursen vänder sig till dig som vill fördjupas i synen på kristen tro och spiritualitet. Kursen ges under sammanlagt 8 kurstillfällen med start hösten 2020.

Upplägg: Med coronapandemin kom mycket att förändras och möjligheten att mötas i fysiska rum begränsas. Då kom idén att med utgångspunkt från de tidigare biskoparnas nya bok, Mötas längs vägenatt låta tron utmanas av livet, skapa en kurs med möjlighet till samtal med författarna och övriga kursdeltagare på distans. Vid åtta tillfällen ges tillfällen att mötas via en internetlänk. Dessa tillfällen leds av författarna och de ger utrymme för en inledning kring ämnet i det aktuella kapitlet och därefter tid för samtal kring frågor som bl.a. skuld, skam, förlåtelse, mening, ansvar och hopp. I kursen aktualiseras också hur personliga upplevelser präglar gudsbilden och utmanar tro och tvivel.

Antagning: Inga antagningskrav. De tre olika samtalsgrupperna riktar sig till olika målgrupper. Begränsat antal platser, först till kvarn.

  • Öppen samtalsgrupp kvällskurs torsdagar kl 18.30 – 20 med start 24 sept. Riktar sig till dig som är nyfiken på kristen tro och vill fördjupa dig i samtal kopplade till livets olika erfarenheter kring tro och tvivel. (Kurstillfällen 24/9, 8/10, 22/10, 5/11, 19/11, 3/12, 14/1 och 28/1)
  • Kyrkvärdar kvällskurs måndagar kl 18.30 – 20 med start 28 september. Riktar sig till dig som är verksam som kyrkvärd och önskar fördjupa dig i samtal kring kristen tro och dela livets erfarenheter, tro och tvivel med dina kollegor i din församling eller kyrkvärdar i andra församlingar. (Kurstillfällen 28/9, 12/10, 26/10, 9/11, 23/11, 7/12, 18/1 och 1/2)
  • Ideella i diakonala arbetet dagkurs måndagar kl 14 – 15.30 med start 21 september. Riktar sig till dig som är engagerad ideellt inom det diakonala arbetet och önskar fördjupa dig i samtal kring kristen tro och dela livets erfarenheter, tro och tvivel med medarbetare i den egna eller andra församlingar eller diakonala verksamheter. (Kurstillfällen 21/9, 5/10, 19/10, 2/11, 16/11, 30/11, 11/1 och 25/1)

Kurslitteratur:

Mötas längs vägenatt låta tron utmanas av livet, E Hagberg och H-E Nordin, Libris förlag. Köps av kursdeltagare inför kursstart.

Kursledare:

Hans-Erik Nordin. Tidigare biskop i Strängnäs stift och med stor erfarenhet av undervisning på olika nivåer och sammanhang. Teol.dr. i etik. Författare till ett antal böcker.

Esbjörn Hagberg. Tidigare biskop i Karlstads stift. Har varit själavårdslärare och rektor vid Johannelunds teologiska högskola. Författare till ett antal böcker.

Plats: Träffarna sker på distans via videomöten.

Kostnad: enbart kurslitteratur, vilken inköps av deltagaren själv inför kursstart.

Kurstillfällen: 8 st.

Ansökan: Stängd, sista ansökningsdag 4 september

Länkar till videomötena (som extra trygghet vid inloggningsproblem):

Kom-igång-hjälp för antagna. Videomöten i Google Meet:

Google-konto och Meet med dator och webbläsare

Google Meet som app med smartphone

Google Meet – inställningar för kamera, mikrofon och layout


För frågor och andra ärenden kontakta kursansvarig Sofia Holm via e-post:
sofia.holm@hagaberg.org