Skaparkurs (Lks)

Hyllor med penslar och färg

På Lks används skapandet som redskap för återhämtning. Den gemensamma nämnaren är det friska – det som ger lust att skapa och vara kreativ. Kursen ger möjlighet att öka begriplighet och hanterbarhet kring sin livssituation och blir ett meningsfullt sammanhang att vara med i.

I skaparprocessen utforskar vi olika sätt att lära sig nya saker och skaffar de kunskaper som behövs för det. Vi startar varje termin med att tillverka egna tankeböcker för dokumentation och reflektion. Det mesta av skapandet sker på individnivå, men även en del gruppövningar ingår. Vi lägger stor vikt vid att skapa ett klimat där alla kan komma till sin rätt och få möjlighet att utvecklas, växa och trivas.

Kursinnehåll

Vi arbetar med teckning, måleri och keramik och andra tredimensionella tekniker och material. Dagarna kan se ut på olika sätt men det vanliga är att förmiddagarna innehåller lektioner med undervisning i olika skapartekniker och med olika teman. På eftermiddagarna fungerar lärarna mer som handledare och kursdeltagarna ges möjlighet att arbeta med sina egna idéer och önskemål – material och tekniker väljs utifrån vad man vill undersöka och lära sig. Bildanalys förekommer i form av studiebesök och samlingar då vi tittar på konstverk och samtalar utifrån dessa.

En dag i veckan har vi fokus på frågor om hälsa, vad som får oss att må bättre. I samtalsform bearbetas det som skulle kunna bidra till en bättre hälsa både fysiskt och psykiskt. Dagen innehåller också friskvård i form av enklare pulshöjande rörelseaktiviteter som promenader och stavgång. Dessutom deltar vi i skolans gemensamma temadagar, kulturarrangemang och skolfester.

Materialkostnad

Kursen har en materialkostnad på 1 100 kr (varav 250 kr betalas som bekräftelse vid besked om antagning). Med reservation för ev. prisändringar.

Mer information

Vill du veta mer? Kontakta kursansvarig:
Emil Olsson
08-550 910 29
emil.olsson@hagaberg.org