Livskunskap (Lk)

Klippor och vatten

På Lk används själva skolsituationen som redskap för återhämtning. Under lektionerna ges naturliga tillfällen att öva till exempel koncentration och kognitiv förmåga. Grupparbeten och diskussioner bidrar till socialt samspel. Vi lägger stor vikt vid att skapa ett klimat där alla kan komma till sin rätt och få möjlighet att utvecklas, växa och trivas.

Enskilda arbetsuppgifter stimulerar egen kreativitet och förmåga. Genom skolgången får vardagen fast struktur och meningsfullt innehåll, något som kan vara viktigt om man varit sjukskriven länge.

Kursinnehåll

Livskunskap (Lk) är en del av folkhögskolan. I kursen ingår därför gemensamma aktiviteter med övriga skolan som till exempel. temadagar, kulturarrangemang och skolfester. Lk har ingen kursavgift. Däremot tillkommer kostnader för skollunch.

Ämnen som ges varje termin

  • Skapande – med olika material och tekniker, enskilt och i grupp.
  • Svenska – eget skrivande, muntliga övningar och litteratur.
  • Musik – sång, musiklyssnande och rytmik.
  • Friskvård – rörelse och lågintensiv motion, t ex promenad, stavgång, boule.
  • Hälsa –frågor om hälsa ur olika perspektiv (fysisk, psykisk, social, existentiell).
  • Omvärldsorientering – t ex samhälle, historia, natur, geografi och kulturmöten.
  • Projekt – fördjupade studier i något ämne kan ingå.

Dessutom

  • Studiebesök – vi går på museum, teater med mera.
  • Klassforum – samvaro, information och reflektion.
  • Skolkör – för den som vill.

Mer information

Vill du veta mer? Kontakta kursansvarig:
Emil Olsson
08-550 910 29
emil.olsson@hagaberg.org