Lärarassistentutbildning

Lärarassistenter

OBS! Det kommer inte starta någon ny kurs hösten 2019. Utbildningen kan komma att återkomma år 2020.

1-årig yrkesutbildning – Lärarassistent med språkstöd

Lärarassistent med språkstöd är en 1-årig yrkesutbildning inom yrkesområdet ”pedagogiskt arbete”. Utbildningen ger kunskaper, färdigheter och kompetenser som krävs för ett professionellt förhållningssätt inom förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Minst 12 och högst 20 deltagare krävs för utbildningens genomförande.

Utbildningens syfte

Utbildningens syfte är att den studerande genom utbildningen utvecklar ett professionellt förhållningssätt och kunskaper i ett pedagogiskt arbete, i praktisk administration och språkstöd i yrkesrollen Lärarassistent med språkstöd. Yrket Lärarassistent med språkstöd kan genomföras i alla skolformer. Yrket genomförs som ett stöd till och att avlasta lärare och pedagoger under lektioner, i och kring pedagogiska uppgifter, i olika verksamheter i ett för- och efterarbete, i ett elevsocialt arbete samt i en administrativ praktisk och språklig stödfunktion.

Utbildningens genomförande, samverkansparter och innehåll

Utbildningen genomförs i samverkan mellan Hagabergs Folkhögskola, Södertälje, Arbetsförmedlingen och Utbildningskontoret, Södertälje Kommun. Ekonomiska resurser för utbildningens genomförande är genom medel från Folkbildningsrådet. Utbildningen startar den 1 oktober 2018 och avslutas den 18 oktober 2019 och genomförs under helfart vid Hagabergs Folkhögskola. Utbildningen inkluderar 30 % APL; arbetsplatsförlagt lärande (praktik) inom förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, gymnasieskola eller vuxenutbildning.

Delkurser

Lärarassistent med språkstöd innehåller sju delkurser (inkl. 30 % APL; Arbetsplatsförlagt lärande):

  • Delkurs 1: Introduktion till Folkhögskolestudier, jaget och gruppen. Lärarassistentens uppdrag och sammanhang. Södertäljekonceptet. Mänskliga rättigheter, värdegrundsarbete, skoljuridik.
  • Delkurs 2: Arbetslagsarbete, konflikter, konfliktförståelse och konflikthantering.
  • Delkurs 3: Ledarskap, grupper och hälsofrämjande arbete.
  • Delkurs 4: Kommunikation och samtalsmetodik.
  • Delkurs 5: Pedagogik och pedagogisk grundsyn.
  • Delkurs 6: Praktisk administration och arbetsplatsförlagt lärande.
 • Delkurs 7: Yrkesrollen Lärarassistent med språkstöd.

Socialpedagogik, relationsarbete och Dynamisk pedagogik med skapande delar vävs löpande in i delkurserna. I utbildningen ingår skolgemensamma delar som exempelvis: tillval, temadagar, kulturhörna, friluftsdagar, julfest, vårfest, olika samlingar i kapellet och i Hagabergshallen.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till personer som har ett driv, som står till arbetsmarknadens förfogande, som vill arbeta med att utveckla ett pedagogiskt arbete med lärare och pedagoger i mötet barn och ungdomar, praktisk administration och språkstöd i förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning. Erfarenhet av pedagogiskt arbete och flerspråkighet är en tillgång.

Ansökan

OBS! Det kommer inte starta någon ny kurs hösten 2019. Utbildningen kan komma att återkomma år 2020.

Krav för ansökan till Lärarassistent med språkstöd:

  • Att du är inskriven vid Arbetsförmedlingen och tillhör Jobb- och utvecklingsgarantin (JOB) eller Etableringsprogrammet.
  • Utbildningsbakgrund är examen från gymnasium eller motsvarande samt påbörjade studier om minst SVA1. Särskilt krav är att till ansökan bifoga utdrag ur polisens belastningsregister för praktik och anställning inom förskola, grundskola och motsvarande skolformer samt fritidshem och annan pedagogisk verksamhet:

https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/

Mer information

Kontakta kursansvarig för övriga frågor:
Rosie Jacobsson
08-550 910 39
rosie.jacobsson@hagaberg.org