Hälsopedagogutbildning

Hälsopedagog under trädkronan
Hälsopedagogutbildningen är för dig som vill ha hälsa som jobb! Utbildningen ger dig möjlighet att bli personlig tränare, stresscoach, massör eller kostrådgivare. Det är en ettårig utbildning i konsten att stödja människor i en livsstilsförändring. En hälsosam livsstil är något alla kan utveckla, utifrån sina egna förmågor och önskemål!

Utbildningen har betytt jättemycket för mig! På ett övergripande plan har den betytt en nystart och en riktningsförändring i mitt yrkesliv.
Fredrik Andersson, HP 15-16

Ettårig yrkesutbildning

Att ändra vanor och beteenden, livsstil och tankemönster är inte alltid så lätt, vare sig hos sig själv eller andra. Men det går och det är ett av fokusområdena under utbildningen till hälsopedagog.

Under året jobbar vi för att skapa en förståelse för vad som påverkar människors hälsa – både fysisk, psykiskt och socialt. Vi funderar kring vikten av arv och miljö och framförallt livsstil och tankemönster. Det är en helhetssyn som utgör grunden till en långvarig livsstilsförändring. Det handlar då om såväl stressfaktorer, etik och livsåskådning som mer konkret hur fysisk aktivitet och kost påverkar oss människor och vår hälsa.

Att leda förändring innebär att det behöver finnas en förståelse för och kompetens i att leda andra människor på både individ- och grupp-plan. Dessa kompetenser har många glädje av länge framöver. Både i yrkes- och privatlivet.

För att allt detta ska landa är det viktigt att integrera teori med praktik. Därför är blandningen av teori och praktik en röd tråd genom alla kurser. Det ingår praktisk träning i att stödja livsstilsförändring hos andra, både på individ- och gruppnivå.

Utbildningen ger dig även möjlighet att specifikt certifiera dig till personlig tränare, massör eller kostrådgivare för att lättare komma in på arbetsmarknaden inom de områdena.

Elin Rydén berättar om hur Hälsopedagogutbildningen blev en språngbräda för henne som resulterade i att hon startade företaget Flexmassage. Idag har de 40 anställda massörer varav flera har rekryterats från folkhögskolor.

Detta ingår i Hälsopedagogutbildningen

Här är ett litet smakprov på vad du får lära dig att använda och leda:

massage, KASAM, coachande samtal, empowerment, mindfulness, grupp- och teamutveckling, kostvägledning, seminarieledare och föreläsare, stresshantering, styrketräning, löpskolning, kondition/styrka/rörelsetester, målgruppsanpassade träningsupplägg, akut skadehantering och rehabilitering, hjärt- och lungräddning

Mer information om kurserna

Vad kan du göra efter utbildningen

Under rubriken “Några tidigare deltagare” kan du se vad några av våra tidigare deltagare gör idag. Som du ser är det en stor variation. Tidigare arbetserfarenhet, utbildningar, dina intresseområden, önskan & ambitioner plus en massa andra faktorer kommer att i hög grad påverka vad som sker efter utbildningen.

Certifiering

Efter utbildningen har du möjlighet att certifiera dig som kostrådgivare, massör och personlig Tränare. Certifieringen innebär att du efter utbildningen på egen hand jobbar en del med extra inläsning och därefter arbetar med egna klienter för att slutligen skriva ett PM om detta. Känner du dig inte helt redo har en del skolor extraterminer som går att söka som fördjupning/komplement. Mer om det på Branschrådets hemsida. Utfärdare av certifieringarna är Branschrådet för hälsa.

Yrkesförbund

Efter utbildningen kan ni bli medlemmar i Kroppsterapeuternas yrkesförbund (KrY). Genom dem får ni tillgång till ett nätverk av andra småföretagare inom samma bransch. Hos KrY kan ni som medlemmar också teckna behandlingsförsäkringar som du kan använda både som personlig tränare och som massör.

Kroppsterapeuternas yrkesförbunds sigillKvalitetssäkring

KrY ser kvalitetssäkring av de som jobbar inom hälsosektorn som en viktig del i sitt arbete. De som KrY anser uppfyller deras krav på utbildningen gällande, i vårt fall, personlig tränare och massage får använda KrY:s sigill. Vilket vi nu med glädje gör.

Ansökan och intervju

På ansökningssidan hittar du länkar till ett digitalt formulär. Alla sökande som är behöriga för eftergymnasiala studier kallas till en intervju. Läs mer om behörigheterna.

Intervjun är 30 minuter lång. De flesta genomför intervjun under en kväll på Hagaberg. Där berättar vi om utbildningen. Vi berättar även om certifieringarna och annat. Det är en kväll många beskriver som väldigt värdefull. Om du inte har möjlighet att komma på någon av kvällarna kan vi arrangera så att du kan komma en annan dag och få en separat intervju, innan eller efter de gemensamma intervjukvällarna. Skriv det då i fältet Övrigt i slutet på ansökan, likaså om du absolut föredrar en av intervjukvällarna (se nedan). Bor du långt från skolan kan det även göras en intervju via telefon/Skype. Vi sätter dock ett stort värde i att träffa er, så försök ordna så att du kan komma till skolan.

Du får din personliga intervjutid när ansökan har kommit in till oss.

Datum och tider för informations- och intervjukvällar 2020

Kommer senare

Mer information

Utbildningen är eftergymnasial och du som söker behöver därför ha behörighet för vidare studier.

Läs om läsårstider, antagning, behörigheter med mera

Mer information om utbildningens kurser

Vill du veta mer? Kontakta kursansvarig:
Susanne Åström
073-411 77 37
susanne.astrom@hagaberg.org