Hälsopedagogutbildning

Från och med hösten 2020 kommer Hälsopedagogutbildningen inte längre fortsätta i sin tidigare form. Det är ännu inte klart vad den ersättande kursen kommer få för inriktning, form och namn.

Mer information

Vill du veta mer? Kontakta kursansvarig:
Susanne Åström
073-411 77 37
susanne.astrom@hagaberg.org