Utbildningens förutsättningar och innehåll

Fritidsledare tågFritidsledarutbildningen är en tvåårig yrkesutbildning på motsvarande högskolenivå. Studierna är ämnesövergripande och organiseras i temakurser som pågår under en begränsad tid. Varje delkurs har ett antal moment som måste klaras av för att du ska vara godkänd.

Lärandet ska vara en utmaning och utvecklande i samspel med det omgivande samhället för att skapa helheter och du som studerande få ta stort ansvar för arbetet. Vi jobbar både enskilt och i grupp. Dina egna behov, förkunskaper och erfarenheter tillsammans med erfarenhetsutbyte och teori utgör grunden för att bygga nya kunskaper. Som studerande har du möjlighet att tillsammans med övriga i klassen påverka studiernas inriktning, upplägg och innehåll.

Studierna bedrivs med schemalagd verksamhet måndag–fredag. Utöver den schemalagda verksamheten har du egna uppgifter och litteraturläsning som du ansvarar för. Studierna är på heltid så räkna med att avsätta minst 40 timmar i veckan.

Kvälls- och helgaktiviteter liksom övernattningar förekommer som obligatoriska inslag vid några tillfällen. Under speciella temaveckor kan undervisningen förläggas till annan ort.

I utbildningen ingår totalt fjorton veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL) fördelat på tre perioder.

Innehåll

På utbildningen varvas teoretiska kunskaper med praktiska färdigheter. Det här gäller till exempel friluftsliv, som kan användas i fritidsledarens främjande arbete för inkludering och en aktiv livsstil; inom skola, fritidshem och fritidsgård. Året runt tränar vi friluftsliv i skog, på sjöar och snö. Bland annat genom dagsutflykter med vandring, matlagning och att leda aktiviteter som passar en mångfald människor. Som ledarförebild krävs – förutom kunskaper och färdigheter – ‘kläder och utrustning efter väder’. Om du inte redan har till exempel vandrarskor, stövlar, regnplagg, ryggsäck, termos och sittunderlag så kommer du under utbildningstiden behöva skaffa det.

Till varje delkurs finns det kurslitteratur som ska läsas och bearbetas. I introduktionen av delkursen presenteras ett antal uppgifter, både enskilda uppgifter och gruppuppgifter. Undervisningen varvar teoretiska genomgångar med praktiska tillämpningar och diskussioner i stora och mindre grupper. Du förväntas vara aktiv i arbetet.

Under andra läsåret studeras socialt arbete i samverkan med Ersta Bräcke Sköndals högskola. Efter att du fått godkänt på samtliga moment i socialt arbete får du ett särskilt intyg. Denna del av utbildningen genomförs på Hagaberg och erbjuds även till studerande utifrån.

Den lokala utbildningsplanen (PDF) för Hagabergs fritidsledarutbildning antogs 2019, och gäller årskurser med start höstterminen samma år. Den utgår från Fritidsledarskolornas gemensamma utbildningsplan 2017 (PDF).