Forskning och utveckling

Lärarlaget arbetar på olika sätt aktivt med forskning och utveckling. Det här arbetet omfattar bland annat ungdomsarbete, fritidsledaryrket och utbildningsinnehåll. Här följer några exempel.

Utan spaning, ingen aning

Lärarlaget producerar och tar del av forskning. I en publicerad studie (på engelska) bidrar vi med kunskap om den ideala fritidsledaren. I ett annat projekt undersöks vetenskap och beprövad erfarenhet inom folkhögskolan, med fokus på yrkesutbildningen till fritidsledare. Vi har även ansökt om finansiering av ett utvecklingsarbete kring friluftspedagogik läsåret 2020-2021, och inväntar besked. Slutligen engagerar sig lärarlaget aktivt i årliga forskarsammankomster om folkbildning, såsom Mimerkonferensen och folkbildningens forskningsdag (PDF)

Tillsammans är vi klokare

Lärarlaget är en aktiv samarbetspartner inom olika områden. Vi finns representerade i samverkansorganisationen Fritidsledarskolornas styrelse. Vid de regelbundna träffarna diskuteras frågor kring landets tjugotalet fritidsledarutbildningar. Dessutom har vi en ledamot i styrelsen för Föreningen för folkbildningsforskning. Det här innebär arbete med forskare och praktiker från folkbildningen i stort, till exempel från folkhögskolor, studieförbund, arkiv och bibliotek. Avslutningsvis finns en strävan att starta ett utbildningsråd som träffas några gånger om året. Här ska olika aktörer, som kan tänkas anställa fritidsledare, bland annat samtala om hur verksamheternas behov av ledare ser ut – och hur behoven skulle kunna påverka utbildningsinnehållet.