Forskning och utveckling

Lärarlaget arbetar på olika sätt aktivt med forskning och utveckling. Det här arbetet omfattar bland annat ungdomsarbete, fritidsledaryrket och utbildningsinnehåll. Läs om några exempel här nedan.

Utan spaning, ingen aning

Vi både producerar och tar del av forskning. I en nyutkommen rapport identifieras utformningen av vetenskap och beprövad erfarenhet i folkhögskolan, med fokus på yrkesutbildningen till fritidsledare. I en vetenskaplig artikel (på engelska) bidras med kunskap om den ideala fritidsledaren. Det mest aktuella är en tilltänkt projektansökan om fritidsledares samarbete med grundlärare i fritidshem. Dessutom engagerar sig lärarlaget aktivt i årliga forskarsammankomster om folkbildning, såsom Mimerkonferensen och folkbildningens forskningsdag.

Tillsammans är vi klokare

Lärarlaget är en aktiv samarbetspartner inom olika områden. Vi deltar i samverkansorganisationen Fritidsledarskolornas nationella utvecklingsarbete; vid de regelbundna träffar diskuteras frågor kring landets tjugotalet fritidsledarutbildningar. Dessutom har vi en ledamot i styrelsen för Föreningen för folkbildningsforskning. Det här innebär arbete med forskare och praktiker från folkbildningen i stort, till exempel från studieförbund, arkiv och bibliotek. Avslutningsvis finns en strävan att starta ett utbildningsråd som träffas några gånger om året. Här ska olika aktörer, som kan tänkas anställa fritidsledare, bland annat samtala om hur verksamheternas behov av ledare ser ut – och hur de behoven skulle kunna påverka utbildningsinnehållet.