Forskning och utveckling

Lärarlaget arbetar på olika sätt aktivt med forskning och utveckling. Det här arbetet omfattar bland annat ungdomsarbete, fritidsledaryrket och utbildningsinnehåll. Här följer några exempel.

Utan spaning, ingen aning

Lärarlaget är med och producerar forskning. I en nyligen publicerad studie (på engelska) bidrar vi med kunskap om den ideala fritidsledaren. 

I ett pågående projekt undersöks vetenskap och beprövad erfarenhet inom folkhögskolan, med fokus på yrkesutbildningen till fritidsledare. Projektet avrapporteras den 15 juni.

Vi har ansökt om medel för ett utvecklingsarbete om friluftspedagogik läsåret 2020-2021, och inväntar besked. Besked inväntas också på eventuellt engagemang i Föreningen för folkbildningsforskning.

Slutligen engagerar sig lärarlaget aktivt i årliga forskarsammankomster om folkbildning, såsom Mimerkonferensen och folkbildningens forskningsdag

Tillsammans är vi klokare

Vi är representerade i samverkansorganisationen Fritidsledarskolornas styrelse. Det här innebär regelbundna träffar om olika frågor kring alla landets tjugotalet fritidsledarutbildningar.

Lärarlaget strävar efter att starta ett utbildningsråd som träffas några gånger om året. Här ska olika aktörer, som kan tänkas anställa fritidsledare, bl.a. samtala om hur verksamheternas behov av ledare ser ut – och hur behoven skulle kunna påverka utbildningsinnehållet.