Behörighet och antagning

Behörighetskraven för fritidsledarutbildningen är gemensamma för alla folkhögskolor som bedriver utbildningen. För att antas behöver du uppfylla både grundläggande och särskilda behörigheter.

Grundläggande behörighet till fritidsledarutbildningen

För att antas måste du uppfylla någon av följande grundläggande behörigheter till fritidsledarutbildningen (1, 2 eller 3):

1. Gymnasieexamen eller motsvarande. Som gymnasieexamen räknas yrkesexamen eller högskoleförberedande examen från gymnasieskola eller kommunal vuxenutbildning. Antagning.se visar hur du räknar gymnasieskolans betyg.

2. Som motsvarande gymnasieexamen räknas grundläggande behörighet till yrkeshögskola från folkhögskola, alternativt utländsk utbildning som är likvärdig gymnasieexamen eller grundläggande behörighet till yrkeshögskola från folkhögskola.

3. Reell kompetens innebär att åberopa individuell prövning av andra kompetenser och praktisk erfarenhet än (1) och (2).

Särskild behörighet till fritidsledarutbildningen

För att antas måste du även uppfylla särskild behörighet till fritidsledarutbildningen, nämligen (A och B):

A. Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2

B. Lämplighet för utbildningen och yrket som är styrkt genom referenser från relevant erfarenhet från yrkesområdet.

Sammantaget innebär det här alltså att du, för att kunna antas, behöver uppfylla en av de grundläggande och båda de särskilda behörigheterna till fritidsledarutbildningen.

Ansökan

ansökningssidan hittar du länkar till ett digitalt formulär.

Antagning

De sökande som uppfyller grundläggande och särskilda behörigheter till fritidsledarutbildningen kallas till en besöks- och intervjudag i maj. Här ges information om utbildningen, man får se sig om på skolan och blir intervjuad. Det är viktigt att du i din ansökan bifogar betyg och intyg som styrker dessa behörigheter. Besked om antagning, eventuell reservplacering eller ej antagning ges den 1 juni.

Antal platser

Vårt urval baserar sig på formell behörighet och erfarenhet från fritidssektorn, men också det du berättar om på intervjun. Utifrån en helhetsbedömning av lämplighet för yrket och förmågan att passa in i gruppen kommer vi att göra ett urval. Vi prioriterar sökanden som har för avsikt att arbeta som fritidsledare.

Vi kan ta emot 20 studerande på fritidsledarutbildningen. Antalet ansökningar varierar år från år, men ofta tvingas vi göra ett urval.

Bekräftelse av utbildningsplats

Du som blir antagen måste senast den 7 juni bekräfta att du vill ha din utbildningsplats annars går den vidare till någon på reservlistan.

Mer information

Vill du veta mer? Kontakta kursansvarig:
Pierre Rubensson
08-550 910 38
pierre.rubensson@hagaberg.org