Ansökan

På ansökningssidan hittar du länkar till ett digitalt formulär.

Det är viktigt att du i din ansökan bifogar betyg och intyg som styrker grundläggande och särskilda behörigheter till fritidsledarutbildningen. Behöriga sökande kallas per mejl till en besöks- och intervjudag, som genomförs torsdag den 16 maj. Här ges information om utbildningen, du får se dig om på skolan och vi intervjuar dig.

Besked om antagning, eventuell reservplacering eller ej antagning ges per mejl den 1 juni.