Fritidsledarutbildning

Biljard med framtida fritidsledare

Vill du arbeta med människor? Trivs du med att få andra att växa? Söker du en intensiv yrkesutbildning med goda chanser till jobb? Sök till Fritidsledarutbildningen!

Fritidsledarutbildningen är en tvåårig yrkesutbildning på helfart. Utbildningen har en socialpedagogisk inriktning och leder till fritidsledarexamen. Inom utbildningen läser du socialt arbete i samverkan med Ersta Sköndal Bräcke högskola. Efter utbildningen kan du arbeta inom stora delar av fritidsområdet. Tidigare studerande arbetar bland annat på skolor, fritidshem, fritidsgårdar, behandlingshem eller i daglig verksamhet.

Arbetsmarknaden för utbildade fritidsledare är god. Cirka 95% har en anställning sex månader efter avslutad utbildning, enligt Fritidsledarskolornas årliga undersökning Vart Tog De Vägen (PDF).

Efter utbildningen

De övergripande målen för fritidsledarutbildningen är gemensamma för alla fritidsledarutbildningar i landet och bygger på den centrala kursplanen.

Efter två års utbildning på Hagaberg ska den studerande uppfylla följande sex mål:

  • Goda grundläggande teoretiska kunskaper inom för yrket viktiga områden
  • Arbeta utifrån ett främjande perspektiv med fokus på alla människors lika värde
  • En förmåga att motivera andra människor till att ta ett demokratiskt ansvar och delta i samhällsutvecklingen
  • En förmåga att leda aktiviteter i olika verksamheter och miljöer för en mångfald människor
  • En förmåga att både arbeta enskilt och i grupp
  • En förmåga att planera, genomföra och analysera aktiviteter inom givna tidsramar

När du har genomfört samtliga moment i utbildningen med godkänt resultat får du ut ditt examensbevis.

Ansökan

ansökningssidan hittar du länkar till ett digitalt formulär.

Mer information

Läs mer om antagningskrav, utbildningskostnader med mera
Vill du veta mer? Kontakta kursansvarig:
Pierre Rubensson
08-550 910 38
pierre.rubensson@hagaberg.org