Viktigt att veta

Utbildningen riktar sig till dig som redan arbetar inom fritidsverksamhet för barn, unga och vuxna men saknar examen. Utbildningen pågår under 4 terminer med distansuppgifter samt 3-4 närträffar/termin. Träffarna sker fredag till lördag och förbereds genom litteraturläsning samt teoretiska och praktiska uppgifter. Uppgifterna görs med utgångspunkt från arbetsplatsens praktik. Närträffarnas datum hittar du på kursupplägg och innehåll.

Utbildningskostnader

Undervisningen på utbildningen är kostnadsfri. Däremot har vi en allmän avgift på 350 kr per läsår. Den allmänna avgiften täcker bland annat kostnader för försäkring och visst material.

Du förväntas själv skaffa din kurslitteratur och stå för kostnaden. Du kan påverka kostnaden beroende på om du väljer att köpa böcker eller låna på till exempel biblioteket eller köpa begagnat. Om du väljer att köpa all kurslitteratur ligger kostnaden på cirka 1 700–2 000 kr per termin. Vi förutsätter att du har tillgång till aktuell litteratur när delkurserna startar.

Alla ovanstående priser med reservation för ev. ändringar.

Boende

Du som läser distanskursen kan bo på vårt vandrarhem vid närträffarna. Boende bokas av den enskilde studenten. I boendet ingår frukost, lakan och städning.

  • Boende i enkelrum: 650 kr per rum och närträff.
  • Boende i dubbelrum: 1088 kr per rum och närträff.

Maten är obligatorisk och kostar 551 kr per träff.

Alla ovanstående priser med reservation för ev. ändringar.

Fritidsledare spelar basket

Utbildningen är eftergymnasial, studiemedelsberättigad och har en studietakt på 50%. Det innebär att du förväntas kunna arbeta med texter och uppgifter motsvarande högskolenivå. Räkna med att du för ett godkänt resultat behöver lägga ner minst 20 timmar/vecka.

Drogfritt

På Hagabergs folkhögskola har vi en drogfri miljö. Därför har vi som krav att alla som söker sig till oss är beredda att bidra till detta. Hagabergs folkhögskolas alkohol- och narkotikapolicy (PDF).