Kursupplägg och innehåll

Följande områden ingår i utbildningen:

  • Människans växande och livsvillkor 10 veckor
  • Samhälle, fritidskultur, fritidsarbete 10 veckor
  • Pedagogik och ledarskap 10 veckor
  • Fritiden som forskningsfält 5 veckor
  • Fritidsarbetets metodik 5 veckor

Fritidsledarskolornas gemensamma utbildningsplan PDF
Hagabergs folkhögskolas lokala utbildningsplan PDF

Efter fullgjord utbildning med godkänt resultat får du ett kursintyg.

Närträffarna

Ht 2020
Sammankomst 1, kursstartFre 21/8 kl. 10-20; Lör 22/8 kl. 9-16
Sammankomst 2Fre 18/9 kl. 10-20; Lö 19/9 kl. 9-16
Sammankomst 3Fre 13/11 kl. 10-20; Lö 14/11 kl. 9-16
Vt 2021
Sammankomst 4 Fre 22/1 kl. 10-20; Lö 23/1 kl. 9-16
Sammankomst 5 Fre 5/3 kl. 10-20; Lö 6/3 kl. 9-16
Sammankomst 6 Fre 23/4 kl. 10-20; Lö 24/4 kl.  9-16
Sammankomst 7 Fre 11/6 kl. 10-20; Lö 12/6 kl. 9-16

Datum för närträffarna Ht2021-Vt2022 är ännu inte helt bestämda.