Kursupplägg och innehåll

Under närträffarna ingår måltider i kursavgiften. Övernattningsmöjlighet finns.

Följande områden ingår i utbildningen:

  • Människans växande och livsvillkor 10 veckor
  • Samhälle, fritidskultur, fritidsarbete 10 veckor
  • Pedagogik och ledarskap 10 veckor
  • Fritiden som forskningsfält 5 veckor
  • Fritidsarbetets metodik 5 veckor

Efter fullgjord utbildning med godkänt resultat får du ett kursintyg.