Behörighet och antagning

För att vara behörig till utbildningen behöver du uppfylla både grundläggande och särskild behörighet.

Grundläggande behörighet

Du behöver ha grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier. Grundläggande behörighet har du som har ett fullständigt avgångsbetyg, slutbetyg, gymnasieexamen, behörighetsgivande intyg från Allmän kurs på folkhögskola eller motsvarande utländsk utbildning.

Särskild behörighet

  • Godkänt betyg i Svenska/Svenska som andraspråk 2/B
  • Minst 25 år gammal
  • Minst 3 års anställning/erfarenhet från fritidssektorn
  • Pågående anställning inom fritidsområdet

Anställningen ska styrkas genom arbetsgivarintyg. Obs! Intyget du ska använda finns i ansökningsformuläret.

För dig som saknar behörighet

Om du saknar grundläggande och/eller särskild behörighet, finns möjlighet att bli antagen genom reell kompetens. Med det menas den samlade kompetensen som du har skaffat dig både i och utanför det vanliga utbildningssystemet. Det kan t.ex. vara kunskaper och erfarenheter som du har från arbetsliv, kursverksamhet, föreningsliv, längre utlandsvistelse, annan utbildning osv. Om du vill ansöka genom reell kompetens kontaktar du kursansvarig för utbildningen och ber om en individuell prövning.

Om du är osäker på om du är behörig är du välkommen att kontakta SYV Ida Tellestedt på telefon: 08-550 910 61 eller via e-post: ida.tellestedt@hagaberg.org

Fritidsledare vid bordet

Ansökan och antagningsbesked

Sista ansökningsdatum är 15 maj och besked om plats på utbildningen lämnas i juni. Obs! Det går fortfarande att söka efter detta datum om det finns platser kvar på utbildningen. Se ansökningssidan.

Under sommaren sker bara sporadiskt arbete med ansökningar. Sena sökande kommer få antagningsbesked 10 augusti.