SVA-profil

Deltagare vid datornVill du få en bra start på studierna? Få extra tid att öva på svenska? Allmän kurs med SVA-profil kan du som är klar med grundskolan (eller har få ämnen kvar) söka. I profilen läser vi svenska som andra språk, men även andra ämnen tillsammans. Kursen ger en bra grund för fortsatta studier på våra andra profiler.

Inträdeskrav

Godkänt i flertalet ämnen från årskurs 9, eller motsvarande kunskaper. Du ska helst vara klar med SVA-grund, eller bara ha lite kvar att läsa på denna nivå.

Ansökan

På ansökningssidan hittar du länkar till ett digitalt formulär.

Bra att veta om utbildningen

Information om läsårstider, en vanlig skoldag, kostnader med mera.