Kommunikationsprofil

Kursdeltagare arbetar med en Chromebook

Vill du få en bra start på studierna och öva på kommunikation i samtal och skrift? Allmän kurs med kommunikationsprofil kan du som är klar med grundskolan (eller har få ämnen kvar), men inte avslutat ett helt års studier på gymnasiet söka. I profilen tränar vi på kommunikation både enskilt och i grupp. Kursen ger en bra grund för vidare studier på våra andra profiler.

Kursmoment

  • Muntlig och skriftlig kommunikation
  • Studieteknik
  • Presentationsteknik
  • Digital kommunikation
  • Gruppens processer
  • Källkritik
  • Kamratrespons

Inträdeskrav

Godkänt i flertalet ämnen från årskurs 9, eller motsvarande kunskaper. Om du inte har svenska som modersmål behöver du ha läst svenska på grundskolenivå, SVA grund eller motsvarande.

Ansökan

ansökningssidan hittar du länkar till ett digitalt formulär. Ansökan till vårterminen 2021 öppnar 9 november.

Bra att veta om utbildningen

Information om läsårstider, en vanlig skoldag, kostnader med mera.