Global profil

Del av en jordglob

Vill du få bättre koll på din omvärld – och samtidigt ha möjlighet till grundläggande behörighet samt fortsatta studier som kräver mer naturkunskap? På Allmän kurs med global profil berör profildagarna ämnen som mänskliga rättigheter, internationell utblick, ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet, globalisering och rättvis handel.

Genom laborationer och utforskande ökar vi vår förståelse för vår växelverkan med omgivningen. Vi sätter oss in i upptäckter och framsteg inom tex medicin, energi och teknik ur ett historiskt, nutida och framtida perspektiv samt undersöker naturvetenskapens betydelse för vår kultur och världsbild.

I denna profil ges möjlighet att läsa in behörigheten för Naturkunskap 2 – och att förändra din syn på omvärlden.

Kursmoment

  • Mänskliga rättigheter
  • Ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet
  • Globalisering
  • Universums utveckling och sammansättning
  • Naturvetenskapligt förhållningssätt
  • Människans växelverkan med omgivningen

Inträdeskrav

Minst 1 års studier på gymnasienivå och att du har läst Sv1/Sva1 eller motsvarande. Möjlighet att nå behörighet i Naturkunskap 2 om du har läst Na 1a1 + 1a2 eller Na 1b sedan tidigare.

Ansökan

ansökningssidan hittar du länkar till ett digitalt formulär. Ansökan till vårterminen 2021 öppnar 9 november.

Bra att veta om utbildningen

Information om läsårstider, en vanlig skoldag, kostnader med mera.