Fastighetsskötsel, park & trädgård

Allmän kurs med yrkesprofil, inriktning fastighetsskötsel – park och trädgård, är för dig som vill ha en utbildning som för dig närmare yrkeslivet samtidigt som du har möjlighet att läsa klart grundskolan eller läsa ämnen på gymnasienivå. Du får lära dig om bemötande och service i både teori och praktik. Utbildningen varvas med yrkesförberedande praktik med handledning både på Hagaberg och på externa arbetsplatser.

Kursmoment

 • Bemötande och service
 • Arbetslivets lagar och regler
 • Yrkessvenska
 • Yrkesförberedande praktik kopplat till Hagabergs fastigheter/park/trädgård
 • Extern yrkesförberedande praktik i regionen
 • Parkskötsel
 • Fastighetsunderhåll
 • Säkerhetsaspekter i yrket
 • Hantering av maskiner och utrustning
 • Lås- och passersystem
 • VVS och Ellära
 • Körkortsteori – valbart